Bankernas bruttomarginal på bolån minskar

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 3 punkter under det andra kvartalet 2020.
Banker
Vid utgången av det andra kvartalet uppgick marginalen till 1,26 procent, jämfört med 1,29 procent det första kvartalet. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Bankernas finansieringskostnad för bolån ökade under slutet av det första kvartalet 2020 i den finansiella turbulens som utbrottet av coronaviruset medförde. Den högre finansieringskostnaden bestod under stora delar av kvartal två, även om den började sjunka under slutet av kvartalet. Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade, skriver myndigheten.