Bankföreningen: Tre förslag mot penningtvätt

Branschorganisationen Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade på torsdagen riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt. Han presenterade vid mötet tre förslag på åtgärder som Bankföreningen anser kan höja effektiviteten i arbetet.

“En viktig åtgärd för att motverka penningtvätt, och som Bankföreningen vid upprepade tillfällen har fört fram till Finansdepartementet, är att rättssystemet och tillsynen måste stärkas. Exempelvis måste Finanspolisen få mer resurser för att utreda och återkoppla misstänkta transaktioner. Bara förra året rapporterade bankerna in över 14.000 misstänkta transaktioner till Finanspolisen”, skriver branschorganisationen.

Ett annat förslag som Bankföreningen verkar för är att ändra i lagen så att det blir möjligt för banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig.

“Även berörda myndigheter, bland annat Finansinspektionen och Finanspolisen, ska i ökad utsträckning kunna dela med sig av information och kunskap till bankerna”, argumenterar Bankföreningen.

Arbetet med att motverka penningtvätt bedrivs enligt branschorganet för närvarande inte tillräckligt effektivt eftersom banker och myndigheter inte kan utbyta relevant information med varandra. I början av april lämnade Hans Lindberg över en framställning till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund med förslag om utökad informationsdelning.

“Arbetet mot penningtvätt är en viktig samhällsfråga. Vi måste förbättra förutsättningarna för banker och ansvariga myndigheter så vi kan bedriva arbetet mer effektivt. Vi måste ta helt nya grepp vad gäller samarbete, lagstiftning och möjligheten att utbyta information mellan banker och myndigheter”, säger Hans Lindberg.

Som en tredje åtgärd föreslår Bankföreningen att det bildas en organisation för privat-offentlig samverkan där banker och myndigheter kan utbyta information om misstänkt penningtvätt, en informationshub.

“Denna typ av samarbete finns redan idag i till exempel Storbritannien och Nederländerna”, argumenterar branschorganisationen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.