Barclays: Den enda köpvärda nordiska banken

Barclays har inlett bevakning av sex nordiska banker där endast en bank får rådet övervikt.
Det är Swedbank som får rådet övervikt av Barclays.

I analysen fokuserar Barclays på tillgångskvalitetéer och minskad företagsutlåning. För exempelvis SEB ser Barclays en nedåtrisk i vinsten före skatt med 6 procent 2021 som följd av minskad företagsutlåning och marginalpress. För DNB ser man mest risker i tillgångskvalitén, skriver Bloomberg.

Summering rekommendationer:

Swedbank: övervikt, riktkurs 176 kronor
Handelsbanken: jämvikt, riktkurs 86 kronor
Danske Bank: jämvikt, riktkurs 98 danska kronor
Nordea: jämvikt, riktkurs 7,10 euro
SEB: undervikt, riktkurs 72 kronor
DNB: undervikt, riktkurs 118 norska kronor