Barometerindikatorn ökar – men svagare signaler inom detaljhandel

Den svenska barometerindikatorn steg i november till 97,5 från 96,0 (reviderat från 96,3) föregående månad.
Konjunkturinstitutet
Ökningen förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med 7,6 enheter, skriver Konjunkturinstitutet i konjunkturbarometern.

KI skriver vidare att det är framför allt är det industriföretagens omdömen om färdigvarulagren som förklarar uppgången i barometerindikatorn. Men även förväntningarna på kommande produktion samt synen på orderstockarna i nuläget bidrar till uppgången.

Tillverkningsindustrins förtroende ökade till 110,6 från 106,4 (reviderat från 106,8) föregående månad. Analytikernas förväntningar, enligt Bloomberg, för tillverkningsindustrins förtroende låg på 106,0.

Konsumentförtroendet sjönk till 88,3 från 89,2 (reviderat från 90,0) föregående månad. Analytikernas förväntningar för konsumentförtroendet låg på 88,0.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 7,6 enheter till 100,0 i november. Samtliga ingående frågor bidrar till fallet men företagens förväntningar på försäljningsvolymen bidrar mest. Sett till bransch är det handel med motorfordon och sällanköpsvaror som utvecklats sämre.

Sverige november, 2020 Konsensus oktober, 2020 Reviderad
Barometerindikator 97,5 96,3 96,0
Tillverkningsindustrins förtroende 110,6 106,0 106,8 106,4
Konsumentförtroende 88,3 88,0 90,0 89,2

Konsensusdata från Bloomberg