Bästa fonderna för aktiva och lata

Är du en aktiv fondsparare som orkar byta fonder en gång per år? Eller hör du till majoriteten, som satsar på "behåll-och-glöm-bort"? Det avgör vilka fonder som är bäst.

En av de vanligaste frågorna som Affärsvärldens läsare ställer är: Vilka fonder ska jag köpa? Det är ingen lätt fråga att svara på.

Till råga på allt beror svaret på hur länge pengarna troligen kommer att stanna i fonden innan fondvalet på allvar omprövas. Därför har Affärsvärlden valt ut två fondportföljer, dels en kortsiktigt portfölj som vi tror kommer att överträffa världsindex det närmaste året, dels en långsiktig portfölj som vi hoppas kommer att överträffa världsindex på tio års sikt.

Den ettåriga portföljen är enbart till för sparare som faktiskt tror att de kommer att orka omvärdera sina placeringar efter ett år. Den tioåriga portföljen är till för den majoritet som fondsparar enligt devisen »behåll-och-glöm-bort«.

Svenskarna stannar

Majoritet? Jo, både vårt skattesystem och bristande intresse gör att de flesta svenskar stannar år efter år i sina fonder vare sig de går bra eller inte.

Fondvalet i den kortsiktiga portföljen är främst inriktat på att hitta duktiga förvaltare. Men dessutom har vi försökt spå vilka börser som har potential att bli »upptäckta« av världens övriga fondsparare det närmaste året.

Notera att det inte är ett förslag på hur man bör placera pengar som behövs om ett år – nej, risken i dessa aktiefonder är så hög att investeringar bör göras med pengar som man klarar sig utan i minst fem år. Men däremot så bör fondvalet utvärderas om ett år, och pengarna flyttas om synen på antingen förvaltare eller marknad försämrats.

En femtedel Japan

Den ettåriga fondportföljen har en femtedel av pengarna placerade i Japan eftersom mycket talar för att världens fondsparare kommer att flytta mer pengar dit efter det senaste årets kraftiga uppgång. I Affärsvärldens årsbok 1998 föll valet på Alfred Berg Japan, som har lyckats bra sedan dess och därför får behålla förtroendet.

Didner & Gerge placerar enbart på Stockholmsbörsen, som bara står för ungefär en procent av världsindex. Men dels har Didner & Gerge varje år sedan starten 1994 lyckats betydligt bättre än Generalindex, dels har Sverige halkat efter världsindex både 1997 och 1998 vilket talar för en återhämtning.

Östeuropa har mer att ge

Världens »emerging markets« har trots den senaste tides återhämtning halkat långt efter USA-börserna. På ett års sikt tror vi att Östeuropa har mer att ge än Latinamerika och Asien. Av de svenska Östeuropafonderna är det Handelsbanken som har lyckats bäst.

För att få bättre riskspridning plockar vi även med en Europafond. Från portföljen i årsboken 1998 behåller vi LF Wasa, som överträffat index även i år.

USA-börserna är högt värderade, men står tack vare de senaste årens uppgång för över hälften av världsindex. En av fonderna bör därför vara en USA-fond och eftersom de amerikanska småbolagsaktierna inte alls har stigit lika mycket så behåller vi vårt val i senaste årsboken, SEB Nordamerika Småbolag, som i år fortsatt att överträffa konkurrenterna.

Låga kostnader

Den tioåriga portföljen är nästan helt fokuserad på fonder med låga totalkostnader (TKA) eftersom dessa ofta är avgörande i längden. Det är omöjligt att spå vilka fondförvaltare som kommer att lyckas bäst om tio år och det är mycket svårt att spå vilka aktiebörser som kommer att utvecklas bäst tio år framåt, men däremot är det rimligt att tro att de som har låga avgifter i dag kommer att fortsätta ha lägre avgifter.

Skattemässigt är det en fördel att inte omplacera, eftersom man får en skattekredit som ger extra avkastning. Dessutom finns det mycket som tyder på att kapitalbeskattningen kommer att sänkas de närmaste åren och då är det extra intressant att vänta med reavinsterna.

De två fondval i tioårsportföljen som främst sticker ut är att vi gissar att aktiekurserna i övriga Asien på lång sikt kommer att utvecklas bättre än i Japan, därav Folksam Asien och att vi tagit med en svensk indexfond, Penser Index Sverige, med förhoppningen att Stockholmsbörsen på lång sikt kommer att överträffa världsindex.

För att kompensera för dessa två högriskfonder har vi lagt till Folksams Förvaltningsfond, som får en stabilare värdeutveckling genom att placera ungefär en tredjedel i obligationer.

Försiktigt är också valet av två nystartade indexfonder som placerar i Europa och USA. När det gäller Europa föredrar vi SPP som sänker risken genom att placera i de hundra största aktierna, medan övriga Europaindexfonder nöjer sig med femtio. När det gäller USA finns ännu så länge bara Penser att välja på. Genom att välja indexfonder med låga kostnader är man garanterad, tack vare att fonderna får aktiernas direktavkastning som inte räknas in i fondernas jämförelseindex, att överträffa index.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.