Batteriladdningsspecialisten CTEK går till börsen – Latour blir storägare

CTEK, som specialiserat sig på premiumbattteriladdare, genomför en notering på Stockholmsbörsen. Latour går in och tecknar aktier för över en miljard kronor och blir storägare. Noteringen väntas genomföras under det andra halvåret.
CTEK
Foto: CTEK
Huvudägare i CTEK är riskkapitalbolaget Altor och erbjudandet kommer att bestå av nyemitterade aktier såväl som befintliga aktier.

Teckningskursen är satt till 69 kronor. I samband med noteringen kommer såväl existerande som nya aktier att säljas. Latour köper en aktiepost om 31% för 1 054 miljoner kronor.

”CTEK har en lång historik av lönsam tillväxt och hög innovativ produktexpertis. Bolaget har, med den verkställande ledningen ledd av Jon Lind som vd, redan åstadkommit imponerande mycket, men det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla bolaget ännu mer. Genom premiumbatteriladdarna har CTEK bevisat hur man bygger globala partnerskap och kundrelationer. Det är en väldigt bra plattform för CTEK på vår fortsatta tillväxtresa in i segmentet för elfordon. En notering är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling och med Latour som ny huvudägare ser jag fram emot att, tillsammans med styrelse och ledning, fortsätta att utveckla CTEKs produkterbjudande, verksamhet samt varumärke men också att erbjuda en bredare grupp av aktieägare möjligheten att följa med på den här spännande resan”, säger ordförande Hans Stråberg i en kommentar.

Under årets sex första månader har omsättningen varit 455,4 miljoner kronor (291) och det justerade ebita-resultatet varit 104,7 miljoner (43,3). Marginalen var 23%, upp från 14,9% för ett år sedan.

Bolaget har också spikat finansiella mål för de kommande åren.

CTEK har som mål att på årsbasis uppnå 2 miljarder kronor i nettoomsättning på medellång sikt där majoriteten av försäljningen förväntas utgöras av elfordonsladdare och tillbehör. Vad gäller lönsamhet skall bolaget uppnå en justerad ebita-marginal om över 25% på medellång sikt. Tillväxt i divisionen Energy & Facilities kan ha en påverkan på kort sikt. Inom kapitalstruktur skall nettoskulden uppgå till mindre än 3.0x justerad ebitda mätt på rullande tolv månader. Strategiska beslut såsom exempelvis förvärv kan ha en temporär påverkan på skuldsättningen.