Begränsad tillväxtpotential i informationsbolaget

ANALYS Informationsbolaget rider på digitaliseringsvågen i juridikbranschen. Men risken är att flod snart övergår i ebb.

VÄNTA Trots den begränsade tillväxtpotentialen värderas bolaget i dag till sex gånger omsättningen. Ur Affärsvärldens perspektiv är det en väl tilltagen prislapp för en affär vars tillväxt mer eller mindre beror på framtida prishöjningar.

Samtidigt handlas aktien till p/e-tal på till 25,4 och 24,9 på 2019 och 2020 års prognoser. Det är över genomsnittet för internationella jämförelsebolag. För att Karnov ska förtjäna samma multiplar som sina mer erfarna internationella konkurrenter måste bolaget bevisa att man klarar av att hålla i tillväxt och lönsamhet.

Karnovs marknadsledande position och stabila grundaffär lockar till köp. Den abonnemangsbaserade affärsmodellen med stabila kassaflöden har potential att bli ett fint utdelningscase på lång sikt. Målet är att dela ut 30–50 procent av den PPA-justerade* nettovinsten, men det lär dröja innan bolaget får en direktavkastning värd att tala om. Affärsvärlden avvaktar.

*= Nettovinst exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling.

Detta är en kortversion av Ljumma tillväxtutsikter. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.