Beijer Electronics ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Industrikommunikationsbolaget Beijer Electronics redovisar ökande intäkter och resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år.
Beijer Electronics

Nettoomsättningen steg 9,2 % till 390 miljoner kronor (357).

Rörelseresultatet blev 9,8 miljoner kronor (7,9), med en rörelsemarginal på 2,5 % (2,2).

Resultatet före skatt var 2,7 miljoner kronor (0,4).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-0,03).

Orderingången steg till 514 miljoner kronor (335), en ökning med 53,4 % mot föregående år.

”Det är ett styrkebesked att för första gången ha passerat en orderingång på 500 miljoner kronor under ett enskilt kvartal”, kommenterar Per Samuelsson, vd och koncernchef i delårsrapporten.

”Sammantaget är vi nöjda med den fina tillväxten i koncernens orderingång. Vid utgången av andra kvartalet var Beijer Groups orderbok på cirka 750 miljoner kronor ”all-time high”. Efter svackan under pandemin har den underliggande efterfrågan utvecklats starkt, särskilt i Asien. Europa har haft en successivt starkare återhämtning medan uppgången i Nordamerika varit mer försiktig.”

”Hur länge komponentbristen består är svårt att bedöma. Vi gör vårt yttersta för att hantera problemen och lindra de negativa effekterna. Men sett i ett lite längre perspektiv är vi trygga med att storleken på vår orderbok och den fina orderingången drivet av en stark efterfrågan konverteras till en försäljning som ger ett resultat minst i nivå med målet för rörelsemarginalen på tio %.”

”För helåret 2021 ligger vår bedömning fast. Beijer Group har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020”, avslutar Per Samuelsson.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.