Bergman & Beving höjer utdelningen

Verkstadsföretagets omsättning och vinst steg för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Utdelningen föreslås höjas till 3 kronor per aktie.

Bergman & Bevings nettoomsättning ökade med 4 procent till 995 miljoner kronor (960) under det fjärde kvartalet, januari-mars, av det brutna räkenskapsåret 2018/19.

För jämförbara enheter minskade omsättningen i lokal valuta med 1 procent och förvärv ökade omsättningen med 3 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2 procent.

Ebita-resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 57 miljoner kronor (53), vilket motsvarar en ebita-marginal om 5,7 procent (5,5).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 48 miljoner kronor (45) och resultatet efter skatt till 38 miljoner kronor (40), motsvarande ett resultat per aktie om 1:40 kronor (1:50).

“Det fjärde kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Efterfrågan från industrikunder på den svenska marknaden var fortsatt god samtidigt som lägre aktivitetsnivå på byggmarknaden reflekterades i avvaktande hållning från våra kunder. På den norska marknaden var efterfrågan från såväl industrikunder som byggkunder stabil”, kommenterar vd Pontus Boman.

Under kvartalet fortsatte Bergman & Beving med riktade satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring av bolagets varumärken. Såväl omsättning som andelen egna produktvarumärken ökade.

Försäljningen för divisionen Workplace Safety utvecklades positivt med temporär negativ marginalpåverkan till följd av riktade tillväxtsatsningar. Divisionen Building Materials satsningar på internationell expansion utvecklades positivt vilket delvis kompenserade för den avvaktande hållningen på den svenska marknaden.

Under hela verksamhetsåret 2018/19 genomfördes tre förvärv med cirka 90 miljoner kronor i årlig affärsvolym. Efter periodens utgång förvärvades två ledande varumärken, KGC och Millers, med cirka 120 miljoner kronor i årlig affärsvolym.

“Förvärv är alltjämt en viktig del av vår strategi för tillväxt och vi ser goda möjligheter att förvärva attraktiva bolag framöver, inte minst med tanke på vår starka finansiella ställning och vårt starka kassaflöde”, skriver Pontus Boman.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till 258 miljoner kronor (109).

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (2:50).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här