Besqab ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Vidare ökade även rörelsevinsten. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisning.
Besqabs VD Carola Lavén. Foto: Besqab
Omsättningen steg till 668,7 miljoner kronor (257,1).

Rörelseresultatet blev 47,1 miljoner kronor (11,3), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (4,4).

Resultatet före skatt var 63 miljoner kronor (10,8).

Resultatet efter skatt blev 59 miljoner kronor (10,4), och per aktie 3,82 kronor (0,68).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 161 (129).

Antal sålda bostäder uppgick till 121 (67).

Under kvartalet har Besqab tillträtt flera större fastigheter såsom del av Legera u Hagastaden, Kv Vandenbergh i Mariehäll samt Norrberget i Vaxholm.

”Det första halvåret 2021 präglades av en stark bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Vi har säljstartat flera nya bostadsprojekt och marknadsmottagandet har varit mycket gott med hög boknings- och försäljningstakt. Med en stark marknad som grund och med myndighetsbeslut på plats startade vi ytterligare två projekt under andra kvartalet och produktionsstarterna summerar därmed till 278 bostäder hittills i år”, säger VD Carola Lavén.

”Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete och tar successivt steg i riktning mot våra uppsatta mål, bland annat genom att emittera vårt första gröna obligationslån. Emissionslikviden adderar till vår redan starka kassa och stärker beredskapen i det löpande ackvisitionsarbetet”, säger hon.

Besqab, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 668,7 257,1 160,1%
Rörelseresultat 47,1 11,3 316,8%
Rörelsemarginal 7,0% 4,4%
Resultat före skatt 63 10,8 483,3%
Nettoresultat 59 10,4 467,3%
Resultat per aktie, kronor 3,82 0,68 461,8%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.