Better Collective ökar omsättningen och rörelseresultatet

Better Collective redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade.
Jesper Søgaard, VD Better Collective. Foto: Better Collective
Covid-19 har fortsatt att påverka bolaget i form av reducerade eller uppskjutna turneringar som ger färre spelade matcher. Intäkterna påverkades negativt med cirka 2 miljoner euro på grund av låg sportvinstmarginal.

Omsättningen steg 7,0% till 18,3 miljoner euro (17,1). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 19,8.

Ebitda-resultat blev 8,3 miljoner euro (7,0), väntat 8,3, med en ebitda-marginal på 45,4% (40,9).

Rörelseresultatet blev 6,7 miljoner euro (5,1). Rörelsemarginalen var 36,6% (29,8).

Resultatet före skatt var 6,5 miljoner euro (4,5).

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner euro (3,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,11 euro (0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,1 miljoner euro (4,5).

Bolaget upprepar guidningen för 2020 med målen om intäktstillväxt över 30% (varav 10 är organisk) med en ebita-marginal över 40%.

”Vi är fortfarande mycket engagerade i att delta i den framväxande amerikanska marknaden, där fler och fler delstater öppnar för onlinespel, antingen bara sportspel eller i vissa stater även onlinekasinospel. Vi är väl positionerade i denna spännande nya marknad /…/”, säger VD:n Jesper Søgaard.

Better Collective, MEUR Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 18,3 19,8 -7,6% 17,1 7,0%
EBITDA 8,3 8,3 0,0% 7,0 18,6%
EBITDA-marginal 45,4% 41,9% 40,9%
Rörelseresultat 6,7 5,1 31,4%
Rörelsemarginal 36,6% 29,8%
Resultat före skatt 6,5 4,5 44,4%
Nettoresultat 4,9 3,3 48,5%
Resultat per aktie, EUR 0,11 0,08 37,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 8,1 4,5 80,0%

Konsensusdata från Factset