Biden har presenterat nya infrastrukturplanen

USA:s president Joe Biden kom under onsdagen att presentera den stora infrastrukturplanen på över två tusen miljarder dollar.
USA:s president Joe Biden.
USA:s president Joe Biden. Foto: AP Photo/Patrick Semansky/TT
Pengarna ska bland annat gå åt till att rusta upp vägar och broar, bygga ut bredbandet, förbättra vattensystemet och bygga ut tillverkningsindustrin i USA.

Enligt Biden kommer miljontals jobb att skapas som ett led i denna satsning.

För att finansiera infrastrukturplanen, som kommer bara månaden efter att demokraterna lyckats driva igenom ett stimulanspaket på 1 900 miljarder dollar, ska bland annat bolagsskatten höjas till 28%. Under Trumpadministrationen blev denna sänkt från 35% till nuvarande 21%.

Det blir också en högre skatt för privatpersoner men inte för de med en årsinkomst på under 400 000 dollar.

Det är oklart om Biden kommer att kunna driva igenom sin stora infrastruktursatsning då republikanerna motsätter sig skattehöjningar.

CNN har kommenterat planen med att vara ofokuserad vad gäller var pengarna ska spenderas och att den bara kommer leda till en ökad statsskuld och förlorad konkurrenskraft gentemot andra länder. Tvärtom Bidens löften om jobbskapande anser CNN att satsningen kommer leda till förlorade jobb för arbetarklassen i USA.