Biden utökar ledningen över Trump

Förre vicepresidenten Joe Biden har utökat sin ledning över Trump efter debatten förra veckan och helgens nyheter att Trump blivit smittad av coronaviruset. Ställningen är nu 57-41 enligt en opinionsmätning som SSRS utfört på uppdrag av CNN.
Joe Biden och Donald Trump. Foto: Olivier Douliery/TT
Biden föredras inom områden som coronaviruset, sjukvården, jämställdhet med mera.

Opinionsmätningen mäter enbart läget just nu utan beaktning av elektorsrösterna som genom viktiga delstater kan avgöra valets utfall.

Undersökningen genomfördes den första till fjärde oktober med en populationsstorlek på 1 205 vuxna och hade en felmarginal om plus/minus 3,3 procentenheter.