Billigt case från börsens butiksrea

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen gör ännu ett nyförvärv som försöker plocka russinen ur butiksdödens börskaka.

När dammet nu lagt så kan Nordiska Värdeportföljen summera drygt 2 procents totalavkastning, eller runt 3,5 procentenheters överavkastning mot Stockholmsbörsens OMXSGI index, för årets relativt slagiga augustimånad.

Adderas de första två handelsdagarna i september så är modellportföljens totalavkastning därmed nära 22 procent hittills i år, eller 3 procentenheter bättre än index. Sedan modellportföljens start (2017-12-15) är värdestrategins totalavkastning 30 procent medan OMXSGI totalavkastat 13 procent.

På slutet är det framförallt innehaven Pandora och Tokmanni som drivit avkastningen medan Ratos och Allgon underpresterat åtminstone kortsiktigt på rapportbesked.

I fallet Ratos var det en kraftig rapportdriven nedgång som vi valde att öka på redan för drygt två veckor sedan, vilket så här långt betalat tillbaka delar av förlusten när aktien nu återtar lite mark.

FYNDAR MER PÅ BÖRSENS BUTIKSREA

Nordiska Värdeportföljen gör nu två nya affärer:

Dels ombalanseras portföljens lågpriskedjeduo genom att andelen i finländska Tokmanni, som välförtjänt uppvärderats snabbt ett par snäpp, minskas och att andelen i norska Europris, som inte fått samma uppvärderingskärlek av börsplacerarna på sistone, ökas.

  • I Tokmanni säljs 400 aktier till tisdagens stängningskurs 10,12 euro per aktie (EUR/SEK 10,8029), vilket minskar innehavets portföljandel till 7 procent. På denna del av innehavet görs hela 40 procents totalavkastning på endast tre månader.
  • I Europris köps samtidigt ytterligare 1700 aktier till tisdagens stängningskurs 23,9 norska kronor per aktie (NOK/SEK 1,0817), vilket här ökar innehavets portföljandel till 10 procent.

I affär nummer två tar Nordiska Värdeportföljen en initial position i ett nytt turnaround- och substanscase som i förra veckan publicerades på Affärsvärlden Analys+ och i tidningsmagasinet: nämligen Helsingforsnoterade detaljhandelskoncernen Stockmann, som äger bland annat Lindex.

Som framgår av Affärsvärldens köpråd har börsens marknadsvärde på helheten i Stockmann pressats så pass lågt att det nu finns stora övervärden att utvinna om koncernen skulle delas upp, och om då åtminstone fastigheterna eller Lindex gick till högstbjudande. Att Stockmann nu (äntligen) flaggat för strategisk översyn av sitt ägande av Lindex ökar sannolikheten för sådana strukturgrepp.

Enligt Affärsvärldens nuvärdesskiss kan Stockmann handlas till hela 70 procents rabatt på dagens värden, vilket ger en god säkerhetsmarginal för om en uppdelning drar ut på tiden eller uteblir.

  • Nordiska Värdeportföljen börjar skala in sig i Stockmann genom köp av 2500 B-aktier för tisdagens stängningskurs 2,24 euro per aktie (EUR/SEK 10,8029). Det ger en initial portföljandel på knappa 5 procent.

Efter affärerna är exponeringen mot den omställningspressade detaljhandeln nu över 40 procent av portföljvärdet, sett till Pandora på 18 procent, Europris plus Tokmanni på tillsammans 17 procent, Stockmann på 5 procent samt detaljhandelsinslag med bland annat Plantasjen inom Ratos (vars samling onoterade bolag står för 15 procent av portföljvärdet).

Vidare är portföljen åter i det närmaste fullinvesterad, med 4 procents kassaandel, inräknat senaste utdelningstillskottet från Pandoras avskilda kontanta halvårsutdelning (på 9 danska kronor per aktie).

HÄNDER I PORTFÖLJEN

Vad gäller Nordiska Värdeportföljens innehavsutveckling i övrigt:

  • Pandoras halvårsrapport har höjt smyckesinnehavets extremt nedpressade aktiekurs med hela 19 procent den gångna månaden. Rapportbeskeden var sekventiellt mer av ”ett lättnadens tecken”, i att försämringstakten inte förvärrades med kvartalsutfall som stannade vid måttliga intäktstapp och fortsatt hög lönsamhet. Nye svenske vd:n Alexander Lacik samt finanschefen Anders Boyer tankade aktier efter rapporten, vilket är precis vad Pandora själva också gör via sina fortsatt aggressiva återköp. Analytiker som varit baissiga och placerare som paniksålt aktien utifrån att utsikterna upplevts som nattsvarta kan nu ha en betydligt mer suddig framtidsbild att fundera över framåt.
  • Allgons rapport bjöd för andra kvartalet på nära 11 procents organisk tillväxt räknat på proformasiffror för det numera dominerande radiostyrningsområdet, jämfört med samma period föregående år. Det må vara en inbromsning mot tidigare och det signaleras om viss avmattning inom industrin, men än så länge är det en inbromsning på en hög nivå. Lönsamhetsmässigt tappade koncernen lite ebitda-resultat, rörelseresultat och kassaflöde från löpande verksamhet vid en sekventiell jämförelse med första kvartalet, men också det på höga nivåer. Samtidigt betas skulderna för storförvärvet Tele Radio ned stadigt. Uppvärderingsförutsättningarna finns därmed kvar, i form av både den industriella radiostyrningsaffärens lönsamma tillväxt och från den möjliga renodlingen av övriga Allgon-koncernen, inklusive bolagsinnehaven på iot- och antennområdet. Nu i dagarna expanderade Tele Radio genom att etablera ett nytt dotterbolag i Brasilien, vilket bör ha varit ett av de minst två ”särskilt intressanta” länder som Allgons koncern-vd Johan Hårdén kommunicerat ambitioner att starta upp innan årsskiftet. Som systerportföljen Avkastningsportföljen, som var tidigare i att identifiera och ta in potentialen i Allgon, påpekar i senaste uppdateringen så är Allgon en fortsatt lågvärderad tillväxthistoria vars uppvärdering kan kräva tålamod.
  • Den Norgebaserade teknikkonsulten Multiconsults rapport bjöd dessvärre på ännu ett förlorat kvartal i sin turnaroundprocess. Denna gång med lätt negativ rörelsevinst (ebit) till följd av framförallt kalendereffekt, men även till följd av en förlikning med Stortinget kring Multiconsults renovering av det norska parlamentet. Det sistnämnda uppdraget blev inte den prestigefjäder i hatten det hade kunnat bli, utan snarare ett pinsamt problemuppdrag. Samtidigt utvecklas orderingången starkt och Multiconsult är inte nöjda med uppnådda besparingar när koncernen nu återigen kallar till kapitalmarknadsdag den 7 november, i samband med tredje kvartalets delår. Med andra ord är det riggat för mer åtgärder för de som har tålamod att ligga kvar i det lågvärderade konsultbygget.

Nordiska Värdeportföljen per 2019-09-03.PNGNordiska Värdeportföljen per 2019-09-03

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden