Bioarctic upp 5% på positiva Eli Lilly-data

Forskningsbolaget Bioarctics aktie reagerar positivt på resultaten från Eli Lillys Alzheimerstudie med antikroppen donanemab och är i skrivande stund upp 5,3 procent. Resultaten stödjer nämligen samma hypotes som Bioarctic och partnern Eisais Alzheimersprojekt BAN2401 siktar mot.
”Resultaten är generellt positiva nyheter för främst Eli Lilly men även för oss. Resultaten liknar mycket våra resultat från fas IIb och vi ser att det stärker amyloidhypotesen även om de har en lite annan mekanism än vi. Det visar att vi är inne på rätt spår”, säger Oskar Bosson, IR- och kommunikationschef på Bioarctic

Eli Lillys aktie stiger 13 procent på New York-börsen efter resultaten. Att konkurrerande bolag lyfter på andra bolags forskningsresultat är inte ovanligt inom Alzeimersfältet och istället för en hård kapplöpning mot marknaden ser man i branschen att det finns plats för många behandlingar.

”Vi tror inte att det kommer ett läkemedel som löser Alzheimer utan snarare många olika läkemedel. Patientpopulationen och behovet är så stort”, säger Oskar Bosson.

”Dessutom är vi trygga med vår profil och data och är inte rädda för konkurrens”, fortsätter han.

BAN2401 utvecklas i dag i kliniska fas III-studier med partnern Eisai och resultat väntas under 2022. Under 2021 väntas dock data från förlängningsstudien från bolagets stora fas IIb-studie.

Även svenska Alzinova är upp med 7,5% efter studieresultaten.