Biofrigas ökar rörelseförlusten

Biogasbolaget Biofrigas redovisar som förväntat ingen omsättning under tredje kvartalet . Rörelseförlusten ökade.
På bilden syns noteringsaktuella Biofrigas pilotanläggning för att konvertera biogas till flytande fordonsbränsle. Bolagets idé är att utveckla en mini-anläggning för bönder som vill producera biogas och bränsle ur gödsel. Det kan ge stora ekonomiska och miljömässiga vinster men har hittills försvårats av att gödsel eller oförädlad gas måste fraktas för att genomgå vidareförädling. Det problemet hoppas Biofrigas lösa med sin produkt som kallas CryoSep.
VD Jonas Stålhandske säger att det finns ett flertal presumtiva under som väntar otåligt på att verifieringen ska bli färdig varvid CryoSep kan börja säljas på allvar.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet före och efter skatt var -0,9 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 9,1 miljoner kronor (0,5).

”Jag ser fram emot att kunna informera om många intressanta och positiva händelser i Biofrigas under nästa år, inte minst ser vi fram emot att regeringen beslutar i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Då kommer de närmaste tio åren att vara extremt intressanta för oss och för hela biogasbranschen”, skriver VD:n Jonas Stålhandske.

Biofrigas, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,9 -0,4
Resultat före skatt -0,9 -0,4
Nettoresultat -0,9 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,06
Likvida medel 9,1 0,5