Biofrigas stiger i premiärhandeln

Biogasbolaget Biofrigas började idag den 18 juni att handlas på Spotlight Stock Market.
På bilden syns noteringsaktuella Biofrigas pilotanläggning för att konvertera biogas till flytande fordonsbränsle.
Nyemissionen inför noteringen tecknades till 170 procent och blev därmed övertecknad.

Biofrigas är verksamt inom tillverkning av flytande biogas, benämnt LBG. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen Cryosep, en mobil och nyckelfärdig anläggning, vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter.

Aktien har hittlls idag handlats till 5,26 kronor som högst betalt och 4,50 kronor som lägst betalt.
Senast betalt klockan 10.10 var 4,92 kronor, vilket är en uppgång på 4,7 procent jämfört med teckningskursen 4,70 kronor per aktie. Aktier för 7,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.
Bolaget har 8,93 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 44 miljoner kronor räknat på senaste betalkurs.

Biofrigas: IPO inom biogas