Bioinvent redovisar som planerat blygsam omsättning

Läkemedelsbolaget Bioinvent redovisar som planerat en förlust och en blygsam omsättning i det första kvartalet. Företaget flaggar för flera viktiga milstolpar under året.
Bioinvents VD Martin Welschof.
Bioinvents VD Martin Welschof. Foto: Bioinvent
Omsättningen sjönk 62,9% till 6,2 miljoner kronor (16,7).

Rörelseresultatet blev -80 miljoner kronor (-33,0).

Resultatet före och efter skatt var -79,8 miljoner kronor (-32,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,94 kronor (-1,63).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -49,5 miljoner kronor (-34,4).

”Bioinvent fortsatte att göra betydande kliniska och finansiella framsteg under första kvartalet 2021. Positiva interimsresultat från fas 1/2a-studien av BI-1206 i non-Hodgkins lymfom (NHL) är mycket uppmuntrande. Vår finansiella ställning stärktes med en riktad nyemission, vilket ger oss finansiell kapacitet att fortsätta transformeringen av Bioinvent genom att expandera vårt kliniska program. Genom emissionen breddas vår institutionella ägarbas”, skriver VD Martin Welschof i rapporten.

Han fortsätter.

”Bioinvent har viktiga milstolpar att se framemot under 2021. Vi förväntar oss att BI-1206 går in i dosexpansionsdelen av fas 1/2a-studien i kombination med rituximab och att rapportera första fas 1-data för BI-1206 i kombination med Keytruda.”

Bioinvent, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,2 16,7 -62,9%
Rörelseresultat -80 -33,0
Resultat före skatt -79,8 -32,6
Nettoresultat -79,8 -32,6
Resultat per aktie, kronor -1,94 -1,63
Kassaflöde från löpande verksamhet -49,5 -34,4