Bioinvent tappar intäkter samtidigt som förlusten minskar

Läkemedelsbolaget Bioinvent redovisar lägre intäkter samtligt som förlusten minskar i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen sjönk 9,9% till 16,3 miljoner kronor (18,1).

Rörelseresultatet blev -32,8 miljoner kronor (-37,0).

Resultatet före och efter skatt var -32,9 miljoner kronor (-37,1). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -31,3 miljoner kronor (-24,4) i kvartalet.

”Avtalet om exklusiv licens med Casi Pharmaceuticals för BI-1206 i Kina utgör en viktig bekräftelse av BioInvents teknologi, kompetens och affärsmodell. Det ger ytterligare drivkraft för vår ledande läkemedelskandidat och förstärker vår finansiella ställning med 12 miljoner dollar i dels en kontant likvid, dels i en aktieinvestering, plus potentiella framtida milstolpar och royaltybetalningar”, kommenterar Martin Welschof, Bioinvents VD, i delårsrapporten.

Bioinvent, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 16,3 18,1 -9,9%
Rörelseresultat -32,8 -37,0
Resultat före skatt -32,9 -37,1
Nettoresultat -32,9 -37,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -31,3 -24,4