Blickarna riktas mot amerikanska inflationssiffror och ECB i eftermiddag

I eftermiddag riktas blickarna mot den amerikanska inflationssiffran för maj och ECB:s räntebesked.
Trader på Wall Street. Foto: Richard Drew/TT
Vid förra månadens rapportering överraskade amerikanska KPI-siffran kraftigt på uppsidan med en årstakt på 4,2 procent (väntat 3,6) vilket ledde till viss oro på marknaden för ökad inflation

Inflationen har hamnat i fokus under de senaste månaderna efter att konsumentpriserna börjat ta en viss fart på grund av pandemi och post-pandemirelaterade faktorer, skriver Swissqoute i ett marknadsbrev. Bland faktorerna nämns återhämtning och stigande olje- och råvarupriser, långsam global logistik, global produktionsbrist som lett till en snabb ökning av producentpriser och snabbt återhämtande löner.

”Dagens inflationsdata i USA förväntas visa en siffra nära 5 procent, vilket är en nivå som inte har setts sedan 2008, i kölvattnet av subprime-krisen, men siffran i sig kommer sannolikt inte att ge kalla fötter för investerare, eftersom inflationsförväntningarna börjat lätta nu för tiden”, säger Swissqoute.

De amerikanska räntorna har fallit tillbaka senaste tiden.

”Amerikanska 10-årsräntan föll under 1,50 procent igår i en rörelse som helt klart signalerar att marknaden ser inflationsuppgången som övergående”, skriver SEB i ett morgonbrev.

Enligt Bloomberg väntas amerikanska KPI öka 4,7 procent på årsbasis i maj medan underliggande KPI, exklusive energi och livsmedel spås visa ökning med 3,5 procent (3,0 i april). Statistiken publiceras klockan 14:30.

Andra intressanta punkter i dag är svensk inflation (09:30) och ECB:s räntebesked och presskonferens (13:45 respektive 14:30).

Gällande ECB är det framför allt så kallad ”tapering” som man brukar fokusera kring, det vill säga neddragning av stimulanser.

”Marknad och media har börjat spekulera i huruvida ECB redan idag kommer minskar sina tillgångsköp. Men trots att centralbanken har ökat på värdepappersköpen efter marsmötet har både räntor och euron stigit något samtidigt som de långsiktiga inflationsförväntningarna ligger kvar långt under målet. Givet att endast temporära effekter trycker upp HIKP närmaste tiden och risker finns i den ekonomiska återhämtningen, är det knappast meningsfullt för ECB att redan nu börja styra mot en stramare politik”, skriver SEB.