BMW tappade nästan en fjärdedel av försäljningen under H1

BMW-koncernen tappade 23 procent i försäljning under det första halvåret jämfört med samma period året innan. Antalet elbilar ökar något.

BMW-koncernen sålde och levererade totalt 962 575 bilar under det första halvåret 2020, vilket är 23 procent lägre än under samma period föregående år.

Försäljningen påverkades som väntat negativt av att BMW tillfälligt stängt ner sina retail-butiker till följd av coronapandemin. I slutet av det andra kvartalet började en återhämtning märkas och i Kina var försäljningen i det andra kvartalet högre än under föregående år.

Antalet sålda elbilar uppgick till 61 652, vilket motsvarar en ökning på 3,4 procent.