BNP-indikatorn vände ner – ”en besvikelse”

Sveriges BNP minskade med 3,8% i augusti, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Det skriver SCB. Utfallet blev betydligt lägre än vad experterna väntat sig, men att nedgången troligtvis är temporär.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

SCB:s BNP-indikator, som ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, sjönk 3,8% i augusti jämfört med juli. Jämfört med augusti 2020 steg indikatorn 2,4%.

”Fler faktorer bidrog till nedgången, men något som stack ut i augusti var varuexporten som vände nedåt. Exporten i löpande priser var visserligen högre än augusti 2020, men det förklaras helt och hållet av stigande exportpriser”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Nordeas Torbjörn Isaksson säger i en kommentar till siffrorna att utfallet var sämre än väntat.  Nordea hade väntat sig en minskning med 0.5% jämfört med juli och en ökning på 4.0% på årsbasis. Dock nämner Isaksson att det faktum att siffrorna för juli uppreviderades var en positiv överraskning.

Han skriver att de övriga siffror som SCB släppte under onsdagsmorgonen, som visar på sjunkande hushållskonsumtion och en sjunkande produktion i näringslivet, pekar på en bred nedgång.

”Sammantaget är den månatliga data volatil och BNP-fallet troligtvis temporärt. Varubristen tynger såväl produktion som konsumtion, men de nuvarande förhållandena är goda för en bra tillväxt de kommande kvartalen. Det finns vissa tecken på att global tillväxt tappar ångan, men det är en historia för 2022”, säger han.

Även Handelsbanken kallar BNP-utfallet för ”mycket värre” än väntat, och pekar också de på den sjunkande konsumtionen.

SEB:s Olle Holmgren och Marcus Widén skriver att BNP-utfallet, även om det är temporärt, pekar på att BNP-prognoserna för 2021 kommer att sänkas

”Det är sannolikt att produktionsproblemen fortsätter och det finns också risker för att stigande energipriser och priser på insatsvaror kommer att påverka produktionen och hushållskonsumtionen under hösten och vintern /…/ Återhämtningen kommer att fortsätta, men både vi och Riksbanken kommer troligtvis sänka tillväxtutsikterna framöver”, skriver de.