Boliden ökade rörelseresultatet mer än väntat

Gruvbolaget Boliden redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.
Boliden
Foto: Johanna Norin/TT

Gruvbolaget Boliden redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

”Jag är fortsatt mycket stolt över flexibiliteten, stabiliteten och engagemanget som vår organisation visar. covid-19 till trots har stora underhållsstopp genomförts, investeringar kommit på plats och produktionstakten inom Gruvor ökat. Detta samtidigt som vi vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder för att minimera risk för smittspridning”, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Omsättningen steg 21,3% till 13 550 miljoner kronor (11 170).

Rörelseresultatet blev 2 622 miljoner kronor (1 873), väntat rörelseresultat enligt Factset konsensus var 2 180.

Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av lager, utföll på 2 258 miljoner kronor (1 635).

Omvärdering av processlager uppgick till 364 miljoner kronor (238).

Resultatet före skatt var 2 559 miljoner kronor (1 801).

Resultatet efter skatt blev 2 035 miljoner kronor (1 406), analytikerkonsensus 1 676.

Resultat per aktie hamnade på 7,44 kronor (5,14).

Fritt kassaflöde var 1 878 miljoner (-653).

Rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor ökade till 1 638 miljoner kronor (1 091), bland annat till följd av högre ädelmetall- och kopparpriser samt högre anrikning. Garpenbergs och Kevitsas anrikning nådde bägge nya rekordnivåer vilket också resulterade i ökad produktion av zink respektive nickel i koncentrat, uppger Staffas.

Affärsområde Smältverks rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, ökade till 835 miljoner kronor (716). Högre volym producerad metall, högre zinksmältlöner och högre ädelmetall- och kopparpriser bidrog positivt.

Malmproduktionen i Aitik uppgick till 10,169 miljoner ton (10,070). Under föregående kvartal var produktionen 10,520 miljoner ton. Kopparhalten var 0,24% (0,24), mot 0,25% i föregående kvartal.

Investeringarna uppgick till 1,3 miljarder kronor (1,8) och bedöms uppgå till knappt 7 miljarder kronor för året i sin helhet. För 2021 bedöms de totala investeringarna uppgå till drygt 7 miljarder kronor. Underhållsinvesteringarna, vilka inkluderar tillredningar, gråbergsbrytning, löpande dammhöjningar och ersättningsinvesteringar, bedöms såväl 2020 som 2021 uppgå till 4,5 miljarder kronor per år.

Boliden, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 550 11 170 21,3%
Rörelseresultat 2 622 2 180 20,3% 1 873 40,0%
Rörelseresultat, justerat 2 258 1 635 38,1%
Resultat före skatt 2 559 1 801 42,1%
Nettoresultat 2 035 1 676 21,4% 1 406 44,7%
Resultat per aktie, kronor 7,44 5,14 44,7%

Konsensusdata från Factset