Boliden slog förväntningarna

Gruvbolaget Boliden ökade både omsättningen och rörelseresultatet mer än konsensus i det andra kvartalet.


Bolidens omsättning steg 5,1 procent till 13 391 miljoner kronor (12 747). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 698.

Rörelseresultatet blev 1 801 miljoner kronor (1 539), väntat rörelseresultat var 1 420.

Justerat rörelseresultat utföll på 1 634 miljoner kronor (1 631).

Resultatet efter skatt blev 1 346 miljoner kronor (1 131), analytikerkonsensus 1 056.

Resultat per aktie hamnade på 4,92 kronor (4,13).

Fritt kassaflöde var 1 174 miljoner kronor (789).

Boliden, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 391 12 698 5,5% 12 747 5,1%
Rörelseresultat 1 801 1 420 26,8% 1 539 17,0%
Rörelsemarginal 13,4% 11,2% 12,1%
Rörelseresultat, justerat 1 634 1 631 0,2%
Rörelsemarginal, justerad 12,2% 12,8%
Nettoresultat 1 346 1 056 27,5% 1 131 19,0%
Resultat per aktie, kronor 4,92 4,13 19,1%

Konsensusdata från Factset