Bonava lämnar extra utdelning efter starkt kvartal

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar ökande omsättning och rörelsevinst i linje med den omvända vinstvarningen från förra veckan. Bolagets styrelse föreslår en höjning av utdelningen samt att en extrautdelning på 2 kronor aktien ges.
Joachim Hallengren. Foto: Bonava
”Årets fjärde och starkaste kvartal präglades av en fortsatt god efterfrågan på samtliga marknader och betydligt fler startade projekt. Rörelseresultatet stärktes av ett större antal överlämnade bostäder i framförallt Tyskland och S:t Petersburg-Baltikum. Åtgärderna i Finland har genomförts enligt plan vilket påverkade projektmarginalerna positivt”, kommenterar avgående VD Joachim Hallengren i rapporten och tillägger:

”Samtidigt råder osäkerhet kring eventuella effekter av förlängda nedstängningar på flera av våra marknader.”

Omsättningen steg 16,2% till 7 553 miljoner kronor (6 499).

Rörelseresultatet blev 910 miljoner kronor (534), med en rörelsemarginal på 12,0% (8,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 910 miljoner kronor (693), med en justerad rörelsemarginal på 12,0% (10,7).

Resultatet före skatt var 873 miljoner kronor (504).

Resultatet efter skatt blev 640 miljoner kronor (368), en ökning med 73,9% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kronor per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för rätt till den första utdelningen om 3,65 kronor per aktie föreslås bli den 6 april 2021. Avstämningsdag för rätt till den andra utdelningen om 1,60 kronor per aktie föreslås bli den 4 oktober 2021.

I början av förra veckan lämnade bolaget en omvänd vinstvarning då bolaget såg att resultatet skulle bli högre än marknadens förväntningar. Omsättningen i kvartalet väntades bli cirka 7,5 miljarder kronor och rörelseresultatet landa mellan 860-910 miljoner kronor.

Under kvartalet såldes 1 206 (1 193) bostäder till konsumenter och 820 (712) bostäder till investerare. Under kvartalet startades 2 365 (1 000) bostäder till konsumenter och 820 (909) till investerare. Vid periodens utgång var 6 218 (6 179) bostäder till konsumenter och 3 551 (3 553) bostäder till investerare i produktion.

”Bostadsmarknaden var fortsatt stark trots pandemins andra våg. Den ökade efterfrågan har sannolikt påverkats av ett ökat fokus på boendesituationen när fler människor spenderar mer tid i hemmet”, kommenterar VD.

Bonava, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 7 553 6 499 16,2%
Rörelseresultat 910 534 70,4%
Rörelsemarginal 12,0% 8,2%
Rörelseresultat, justerat 910 693 31,3%
Rörelsemarginal, justerad 12,0% 10,7%
Resultat före skatt 873 504 73,2%
Nettoresultat 640 368 73,9%
Utdelning per aktie, kronor 5,25 0