Boozt redovisar resultat strax över de breda förväntningarna

E-handelsbolaget Boozt har tidigare släppt preliminära siffror och justerat upp sin prognos för helåret. Nu släpptes de definitiva siffrorna och företaget upprepar sin uppdaterade prognos.
Boozt
Foto: Boozt
Omsättningen steg 48,4% till 1 137 miljoner kronor (766,0).

Bruttovinsten blev 458 miljoner kronor (244,3), med en bruttovinstmarginal på 40,3% (31,9).

Rörelseresultatet blev 58,3 miljoner kronor (-87,8), med en rörelsemarginal på 5,1%.

Justerat rörelseresultat utföll på 68,7 miljoner kronor (-61,0), med en justerad rörelsemarginal på 6,0%. Resultatet efter skatt blev 42,9 miljoner kronor (-79,9). Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (-1,39).

”Under första kvartalet lyckades vi hitta den optimala balansen mellan tillväxt, hög kundnöjdhet och lönsamhet. Tillväxten på 54% i lokal valuta överträffade våra förväntningar och lönsamheten var stark med en justerad rörelsemarginal om 6%. Kundnöjdheten var fortsatt branschledande, och vi attraherade nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder fortsatt var lojala”, skriver vd Hermann Haraldsson.

Boozt upprepar sina prognoser. Bolaget spår en omsättningstillväxt om 25-30% för helåret. Den justerade rörelsemarginalen väntas bli över 5,5%.

Boozt, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 137 766,0 48,4%
Bruttoresultat 458 244,3 87,5%
Bruttoresultatmarginal 40,3% 31,9%
Rörelseresultat 58,3 -87,8
Rörelsemarginal 5,1%
Rörelseresultat, justerat 68,7 -61,0
Rörelsemarginal, justerad 6,0%
Nettoresultat 42,9 -79,9
Resultat per aktie, kronor 0,67 -1,39