Boprisförväntningarna ökar markant

Erik Olsson Bostadsindex visar att högre prisförväntningar är en bidragande orsak till den starka bostadsmarknaden, skriver de i en kommentar till dagens HOX-index från Valueguard.

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna ökar markant. Nettot har ökat med hela 44 enheter till höga 49. Bakomliggande är att färre tror på prisnedgångar och att fler tror på prisuppgångar.

”Nettot på 49 är historiskt högt. Man får gå tillbaka ända till augusti 2017, innan oron och prisraset i slutet av 2017 präglade bostadsmarknaden för att hitta ett högre värde på prisförväntningarna kommande 12 månader i Erik Olsson Bostadsindex, trots att bostadspriserna i princip är på topp och de ekonomiska utsikterna är dystra”, skriver Erik Olsson.

Erik Olsson pekar ut de låga bolåneräntorna som en viktig faktor, samtidigt som arbetslösheten under pandemin främst drabbat de som ändå inte står för så mycket köpkraft på bostadsmarknaden

Samtidigt kalkylerar visningsbesökarna med rörlig bolåneränta på bara 1,96%. Det är första gången ända sedan starten av Erik Olsson Bostadsindex hösten 2010 som kalkylräntan har varit under 2% och en en halvering jämfört med augusti 2019.

”Den sänkta kalkylräntan är ett tecken på att man räknar med att pandemin ger låga bolåneräntor under lång tid. Mer räntekänsliga hushåll och lågkonjunktur som ökar arbetslösheten gör att det hade varit skönt om bostadsköpen hade planerats med större marginal för att öka stabiliteten på bostadsmarknaden”, skriver Erik Olsson.

Det är bara 7% som räknar med att ha en belåningsgrad på maximalt 50%, vilket är lägre än normalt. Det innebär att 93% av köparna påverkas av minst en del av amorteringskravet när den tillfälliga dispensen upphör.

Den höga belåningsgraden kan innebär krav på åtgärder när pandemin är över, men Erik Olsson pekar på att stödåtgärderna stödåtgärderna under tiden ökar hushållens och bostadsmarknadens räntekänslighet ytterligare.

”Det kan bli Moment 22 när låg räntemarginal och hög belåningsgrad ökar räntekänsligheten på bostadsmarknaden och i resten av ekonomin så det blir svårt att återinföra amorteringskraven utan att skapa oro på marknaden”, skriver de.