Boprisförväntningarna stiger till 3-årshögsta

Allt fler hushåll tror på stigande bopriser, visar SEB:s Boprisindikator. Samtidigt uppger allt fler att de tänker binda räntan.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

SEB:s Boprisindikator, det vill säga skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, ökar med 4 enheter i mars, från 57 till 61. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter till 66%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser sjunker samtidigt med 2 enheter till 5%. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat med 1 enhet till 21%.

”Den starka trenden i Boprisindikatorn håller i sig och två av tre hushåll tror nu på fortsatt stigande priser. Med en indikator på 61 är vi uppe på den högsta nivån sedan juli 2017. Kombinationen av låga räntor, ekonomisk återhämtning och kanske även möjligheten till fortsatt hemarbete när coronakrisen klingat av, påverkar antagligen bilden. Dessutom tar hushållen säkert intryck av den faktiska prisstatistiken som pekar på tydliga uppgångar i början av året”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Samtidigt ökar skillnaderna på regional nivå och indikatorn ligger nu mellan 57 och 70 enheter. Indikatorn ökar i alla regioner utom i Östra Götaland, där indikatorn minskar från 64 till 60.

Vad gäller räntan stiger hushållens förväntningar på reporäntans nivå något och i genomsnitt tror hushållen att reporäntan kommer att ligga på 0,49% om ett år.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger kraftigt, med sju enheter, och ligger nu på 11%.

”Andelen som planerar att binda sin bolåneränta ökar dramatiskt och 11 procent är historiskt sett en hög nivå. Det senaste decenniet har vi bara sett den nivån vid ett tillfälle (januari 2019). Det är tydligt att hushållen tagit intryck av den senaste tidens begynnande inflations- och ränteoro och de ser antagligen att tiden då bundna räntor är lika låga som rörliga är på väg att ta slut. I det läget är det inte överraskande att många överväger att binda i närtid”, säger Jens Magnusson.