Bostadspriserna stiger för sjätte månaden i rad

Priserna på bostadsmarknaden i Sverige fortsätter att öka, visar Valueguards HOX-index.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, gick upp med 1,3 % i oktober. Bostadsrättsindex ökade med 0,9% och villaindex med 1,6%.

”Bostadsmarknaden visar på fortsatt stabilitet i en gungande omvärld. Vi bor ju lite mer sen corona bröt ut i och med att vi spenderar flera timmar hemma än tidigare. Det kan också leda till insikten att man bor fel. Då flyttar man om man kan. Det låga ränteläget och amorteringslättnaderna bidrar till stabiliteten. Om fler får försämrad inkomst kommer det att återspeglas i utvecklingen på bostadsmarknaden framöver”, kommenterar SBAB:s Claudia Wörmann.

I Stockholm ligger uppgången på 0,8% för bostadsrätter och 1,6% för villor. I Göteborg ligger uppgången på 0,8% för bostadsrätter och 2,4% för villor. I Malmö stiger bostadsrättsindex med 0,9% medan villaindex sjunker med 0,1%.

”Bostadspriserna fortsätter att stiga och omsättningen är ovanligt hög för säsongen, men det finns signaler som tyder på att kraften i uppgången har börjat mattas av. Inte så mycket på grund av dämpad efterfrågan eller köpkraft utan mest för att prisökningen gått väldigt snabbt. I Stockholm och i stora delar av landet är bostadspriserna nu uppe på samma nivåer som innan fallet 2017”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm i en kommentar och fortsätter:

”Coronapandemin startade en flyttvåg som vi fortfarande inte sett slutet av. I kombination med låga räntor, stark börs och psykologiska faktorer kommer den ökade efterfrågan att fortsätta gynna säljarna. Men på kort sikt tror jag att marknaden kan behöva en liten andhämtning och att vi får se små prisförändringar.”

I Göteborg har man en något mer optimistisk syn på boprisutvecklingen:

”Vi omsätter bostäder i en rasande fart och nya lokala prisrekord slås nästan varje vecka. Nu går vi in i en period då det normalt sett kommer ut färre bostäder, men den här marknaden är allt annat än normal. Vi spår att såväl aktivitet som optimism fortsätter vara hög ända fram till jul både hos köpare och säljare. Jag tror många har insett att det inte kommer bli så mycket billigare då räntorna väntas förbli låga och de ekonomiska prognoserna justerats upp”, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,9%. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,2%  och villaindex med 2,5% efter säsongsjustering. Att säsongsjusterat index stiger mer betyder att oktober tenderar att vara svagare än september, i synnerhet på villamarknaden.

Valueguard noterar även stigande borättspriser under första halvan av november i Stockholm och Göteborg. Uppgången ligger på 0,5% för Stockholm och 0,1% för Göteborg.

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i oktober ungefär 5% över 2019 års nivå och 15% högre än 2018.

Samtidigt visar Erik Olsson Bostadsindex att högre prisförväntningar är en bidragande orsak till den starka bostadsmarknaden. Ökningen med 75 enheter sedan i våras är den största någonsin på ett halvår, skriver Erik Olsson.