Brinova ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Brinova ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i det tredje kvartalet.
Foto: Fredrik Sandberg /
Hyresintäkterna uppgick till 98,3 miljoner kronor (77), en ökning med 27,7% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 68,1 miljoner kronor (51,6), en ökning med 32% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 43,7 miljoner kronor (33,3), en ökning med 31,2% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 97,1 miljoner kronor (37,3). Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (0,46). Värdeförändringar av fastigheter ingår med 75,8 miljoner kronor (9,8).

Substansvärde per aktie låg på 30,42 kronor (24,78).

Brinova ser en stark efterfrågan i sina segment, skriver VD Per Johansson i rapporten. Bolaget ser en bra inflöde av nya projekt och utvärderar löpande förvärv.

Företaget har också sjösatt en ny affärsplan för perioden 2022-2024.

Brinova, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 98,3 77 27,7%
Driftöverskott 68,1 51,6 32,0%
Förvaltningsresultat 43,7 33,3 31,2%
Nettoresultat 97,1 37,3 160,3%
Resultat per aktie, kronor 1,10 0,46 139,1%
Substansvärde per aktie, kronor 30,42 24,78 22,8%