Bure föreslår extra utdelning

Investmentbolaget Bure redovisar ett ökat substansvärde för det fjärde kvartalet 2019.

Nettoomsättningen steg 7,4 procent till 116,3 miljoner kronor (108,3).

Rörelseresultatet blev 2 599 miljoner kronor (829). Här ingår förändring av verkligt värde för portföljbolag med 2 576 miljoner kronor (836).

Resultatet före skatt var 2 592 miljoner kronor (827).

Resultatet efter skatt blev 2 588 miljoner kronor (824). Resultat per aktie hamnade på 37,49 kronor (11,91), vilket innebär en ökning med 215 procent mot föregående år.

Bure föreslår en ordinarie utdelning på 2,00 kronor per aktie (2,00) och en extra utdelning på 0,50 kronor (noll), totalt 2,50 kronor (2,00).

Substansvärdet var 196,60 kronor per aktie (137,10) vid årsskiftet, motsvarande en ökning på 43,5 procent. Substansvärdet var 187,50 kronor per aktie den 19 februari, vilket motsvarar en nedgång på 4,7 procent sedan årsskiftet.

Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent för helåret 2019 jämfört med SIX Return Index som steg med 35,0 procent.

– I likhet med året innan var avslutningen på 2019 dramatisk. Men till skillnad från det branta fall vi upplevde 2018, rekordsteg istället börsen under det fjärde kvartalet 2019 med ca 10 procent. Bures aktiekurs steg under det sista kvartalet med hela 47,2 procent vilket medförde en totalavkastning för helåret på 97,9 procent. Denna utveckling är självklart väldigt tillfredsställande och sammantaget med årets substansvärdestillväxt tycker jag det stärker övertygelsen att långsiktighet, närvaro och engagemang i portföljbolagen gör Bure till en bra ägare, kommenterar vd Henrik Blomquist i bokslutskommunikén.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.