Byråfest utan slut

Tillväxten fortsätter. Men de senaste siffrorna, som även speglar delar av 2019, visar inte riktigt samma styrka. Är det konjunkturen som vänt eller bara tillfälligheter på marginalen?

Det tycks råda fortsatt högtryck för landets affärsjurister. Totalt redovisar de 62 byråer som återfinns på Affärsvärldens lista över landets största affärsjuristbyråer arvodesintäkter på drygt 11,3 miljarder kronor för sina senaste bokslutsår. Den samlade tillväxten från föregående bokslut uppgår till 9,7 procent, vilket motsvarar närmare en miljard kronor. Räknat som genomsnittlig tillväxt för de enskilda byråerna är intäktsökningen hela 22 procent, vilket innebär att många mindre byråer har en mycket kraftig tillväxt. Det totala antalet jurister har också ökat med 240 till 3  474 personer, motsvarande 7,4 procent.

 

BESTÄLL BRANSCHGENOMGÅNGEN AV ADVOKATBYRÅER HÄR.

 

De två branschdominanterna i Sverige är alltjämt Mannheimer Swartling och Vinge. Tillsammans drog dessa in närmare 2,5 miljarder kronor. Trea på listan är Lindahl. Listplaceringen baseras på byråns senaste bokslut, vilket avser verksamhetsåret 2018. Sedan dess har flera verksamheter förändrats radikalt. Bland annat har Lindahls Stockholmskontor delats upp i två nya byråer. Det dåvarande kontoret stod för en betydande andel av intäkterna, och det återstår att se hur utfallet av Lindahls återetablering i huvudstaden blir.

Resultatmässigt är det lite mer knapphändigt med uppgifterna för advokatbranschen. Exempelvis redovisar endast tre av de tio största byråerna sitt rörelseresultat. Men för de 47 byråer som är helt transparenta med sina siffror landar summan på 1 509 miljoner kronor, vilket ger en samlad rörelsemarginal för dessa byråer på 30 procent. År 2017 uppgick rörelseresultatet, då fördelat på 44 byråer, till 1 413 miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 32 procent.

Det som många företrädare i branschen undrar över är om, eller hur länge, de goda tiderna håller i sig. Maria-Pia Hope är managing partner på advokatfirman Vinge:

– Vi är sedan ett tag på obruten mark, i en högkonjuktur som varat betydligt längre än vanligt. För första gången på ett par decennier har vi till och med ganska seniora jurister som inte sett en svag marknad.

Maria-Pia Hope följer utvecklingen noggrant, och hon tror att det framför allt kommer att handla om en svag inbromsning när den sämre konjunkturen väl kommer. Även under de tre första kvartalen i år har det varit en hög aktivitetsnivå hos Vinge, med bra transaktioner, inte minst i mid-capsegmentet.

– Pe-fonderna är väl finansierade, och även den allmänna tillgången på kapital och den svaga kronan driver affärer. Ifråga om tunga mandat under året är det för vår del rådgivningen till EQT i samband med börsnoteringen som sticker ut.

 

Få det senaste först, prenumera på Affärsvärlden. Mer information finns här.

 

Under den här hösten har det hänt en del på byråsidan. Advokatbyrån Setterwalls har exempelvis tagit över ett tvisteteam från advokatfirman Hamilton, som i sin tur fusioneras ihop med norska advokatbyrån Schjødt.

Kristina Einarsson, executive partner på Setterwalls, säger att byrån har haft ett spännande år hittills, då de har fortsatt att expandera och gjort flera strategiska rekryteringar inom områden ”med stor potential för långsiktig tillväxt”, som de har identifierat som viktiga i sin långsiktiga tillväxtstrategi.

– Nu senast förstärkte vårt tvistelösningserbjudande med fem medarbetare från Hamilton. Tidigare under året har vi förstärkt vårt team inom infrastruktur och energi. Då vi är i en fas av snabb expansion och med många nya medarbetare blir det än viktigare att fokusera på att skapa en arbetsplats där både gamla och nya medarbetare trivs, säger Kristina Einarsson.

Flera av de större och mellanstora advokatbyråerna har haft ett bra fjolår.

– På en marknad där vi alla funderar på när och om det ska vända så kan vi konstatera att förra året liksom innevarande år har varit verkligt starka och positiva för Cederquist, vilket känns roligt, säger Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist.

– Vår fastighetsverksamhet toppade till exempel rankningslistan över antal genomförda fastighetstransaktioner. Vi har haft en fortsatt stark transaktionsverksamhet både på den publika och den privata sidan och vår tvistelösningsverksamhet har utvecklats starkt, säger hon.

I kartläggningen återfinns tio byråer vars siffror sträcker sig en bra bit in i 2019. Detta eftersom de har brutna räkenskapsår. Arvodesintäkterna för dessa byråer uppgår sammanlagt till 2 373 miljoner kronor, en ökning med 5,6 procent jämfört med tidigare bokslutsperiod då intäkterna stannade vid 2  248 miljoner kronor. Tillväxten är alltså betydligt lägre än de 9,7 procent som gäller för listan som helhet. Samtidigt har dessa tio byråer en högre tillväxt jämfört med året innan, då den stannade vid 3 procent. Och bland de tio byråerna återfinns såväl Landahl som backade drygt 20 procent till 70 miljoner kronor som Bird & Bird, vars intäkter ökade med 17 procent till 124 miljoner kronor.

Ytterligare en byrå vars siffror avser intäkter även från 2019 är DLA Piper. Deras räkenskapsår avslutades per den 30 april i år.

– Det har gått mycket bra och vår globala närvaro i kombination med ett nordiskt fokus har visat sig framgångsrikt. I takt med att transaktionerna, som är något av vår motor, har blivit alltmer gräns­överskridande och komplexa har vi kunnat arbeta oss upp i värdekedjan, säger Peter Näslund, managing partner på DLA Piper i Sverige.

Arvodesintäkterna för den svenska verksamheten uppgick till 424 miljoner kronor, vilket är en ökning med 13 procent på ett år och hela 35 procent på två år.

– Tillväxt är inget ändamål i sig. Vi måste inte växa, och det finns egentligen ingen poäng för en advokatbyrå att ha målsättningar som att bli si eller så många eller öka intäkterna med si och så många miljoner. Men samtidigt, gör man rätt saker så kommer tillväxten. Och ur det perspektivet är tillväxt bra. Nu har vi dock vuxit såpass mycket under de senaste åren att en andhämtning kanske vore välkommen för att hinna komma ikapp, säger Peter Näslund.

– Sommaren och tidig höst brukar normalt vara en något lugnare tid, men nu har det varit fullt upp. Vi har snarast haft problem att se till så att folk kan få tid att vara lediga och återhämta sig. Vi jobbar fortfarande med att lösa det så att alla kan ta ut sin semester.

En effekt av en kraftig tillväxt, önskad eller oönskad, är just svårigheter med bemanning och att hitta rätt kompetens. Och även här tror Peter Näslund att DLA Piper har en fördel genom att ha 90 kontor i fler än 40 länder över hela världen.

– Att få in talangerna och sedan lyckas behålla dem är absolut en av branschen stora utmaningar. Men jag tror att vi vinner på vår globala närvaro och kan attrahera fler på grund av denna. Det är ett ständigt flöde av medarbetare mellan kontoren runtom i världen och jag tror att dessa secondments är lockande för många.

DLA Piper har tidigare i år bland annat varit rådgivare till en av de amerikanska investerarna i Klarnas nyemission och bistått den kanadensiska skogsvaruproducenten Canfor när de köpte Vida, Sveriges största privatägda sågverkskoncern. Men bland klienterna återfinns till exempel även Svenska Skidförbundet. Och hittills har varken handelskrig eller konflikthärdar runt om i världen fått antalet uppdrag att minska.

– Det har länge talats om att nu vänder det, börsen backar 2 procent för att sedan återhämta sig. Men visst, det vore förvånande om det inte kommer en sättning i konjunkturen snart. För vår del har det varit mycket arbete med IPO:er och inom M&A, där ser vi faktiskt ingen direkt avmattning ännu. Å andra sidan har vi haft mindre att göra inom obestånd. Hittills har det främst handlat om retail där vi under de senaste åren har varit med i rekonstruktionerna av företag som Indiska, Teknikmagasinet och nu senast JC. Men när konjunkturen väl vänder kommer det bli mer på det området, säger Peter Näslund.

Anders Fast, managing partner på Baker McKenzies Stockholmskontor, anser att det här året har varit riktigt bra, både på nationell och global nivå.

– Det är glädjande att vi i Sverige passerade milstolpen 200 miljoner kronor i intäkter för räkenskapsåret 2018-2019. Vi har haft god tillväxt inom alla våra fokusområden, framför allt inom transaktionsområdet. Vi har också gjort flera spännande rekryteringar under året med nya medarbetare inom bland annat bank och finans.

Så vad tror han om resten av året?

– Vi har haft en mycket stark inledning på räkenskapsåret 2019-2020. Den höga aktiviteten beror dels på att det sker fler gränsöverskridande transaktioner, och där har vår firma en ledande position, dels på att vi har spetskompetens inom frågor som rör internationell handel och exportkontroll. I det rådande politiska landskapet med handelskrig är det svårt att navigera rätt, främst vad gäller compliance, och vi ser en stor efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Utöver det ser vi här i Norden många kapitalmarknadstransaktioner men färre IPO:er generellt, men vi ser fler förfrågningar om utköp från börsen, säger Anders Fast.

Hur ser då prognoserna ut för 2020?

– Vi räknar med fortsatt god tillväxt framöver för vår del. Vi befinner oss i en tid av osäkerhet gällande världshandeln, konjunkturläget och Brexit, men vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster inom bland annat transaktionsområdet och vi ser ljust på framtiden.

Två byråer som är helt nya, både i branschen och på listan, är Cirio och Westerberg & Partners. Det var personerna på dessa två byråer som tidigare utgjorde Lindahls Stockholmskontor innan de startade egna verksamheter vid årsskiftet.

– Det har varit en bra skilsmässa och funnits en respekt för samtliga inblandades beslut. Många hade varit kolleger under lång tid och det fanns personliga vänskapsrelationer, så på det hela taget råder no hard feelings, säger David Frydlinger, managing partner på Cirio som han grundade tillsammans med ytterligare ett 20-tal tidigare delägare från Lindahl.

– Året har varit väldigt bra, speciellt om man tänker på att Cirio som varumärke inte ens existerade före årsskiftet. Vi har i stort sett behållit alla de klienter som följde med oss från Lindahl och dessutom fått in flera nya. Och den feedback vi har fått har varit genomgående positiv. Branschen har aldrig upplevt en liknande händelse av samma magnitud, så de man pratar med tycker att det är spännande och att vi har varit modiga.

Namnet Cirio togs enligt David Frydlinger för att det inte betyder någonting.

– Vi hade kunnat gå på formatet namn plus partners, men det var inget alternativ. Och om vi skulle gått på ett namn som skulle ha en betydelse hade processen nog inte varit klar än.

I prognosen för 2019 räknar David Frydlinger att Cirios totala arvodesintäkter kommer att landa på 260 miljoner kronor, vilket gör dem till landets 13:e största affärsjuristbyrå redan under byråns första verksamhetsår. Bland klienterna återfinns vindkraftsföretaget OX2, fastighetsbolaget Sagax, vårdföretaget Attendo och Atari, det klassiska spelföretaget som före sommaren parallellnoterades på First North.

– Transaktioner är givetvis en central del av verksamheten. Men det är även kontrakt, dataskydd och insolvens. Det har också varit mycket kring gdpr och så kommer det nog att förbli även framgent. Vi tycker också att vi har en extra edge på områden som är kopplade till samhällsutvecklingen, speciellt digitaliseringen. Den kommer påverka allt, men har kanske störst inverkan på sektorer som energi, fastigheter, life science och health care och där är vi starka, säger David Frydlinger.

– Kunderna struntar i juridiken, de vill göra affärer. Vi kan juridiken men har samtidigt en förståelse för affärerna och tekniken och blir affärsrådgivare snarare än juridiska rådgivare. Men visst, vi är jurister och inte managementkonsulter.

Den mindre av Lindahlutbrytarna, Westerberg & Partners, bildades av ett tiotal delägare samt ytterligare ett tjugotal medarbetare från Lindahl. Och även för dem tycks verksamheten ha fått en flygande start. Enligt byråns managing partner Malcolm Wiberg, som även hade samma titel på Lindahl i Stockholm, har utvecklingen hittills överträffat alla förväntningar.

– Som specialister är vi inte ute och letar klienter. Vi blir uppsökta av företag med specifika behov eller av andra advokatbyråer som behöver stöd inom våra expertområden. Vi räknar med att stänga böckerna omkring 20 procent över budget. Och då ska man komma ihåg att vi inledde året utan någonting, vi hade inga lokaler, ingen it. Det har till och med varit lite för mycket att göra, med en hysterisk vår följd av en jobbmässigt mycket hektisk sommar, säger Malcolm Wiberg, som dock upplever att tempot har lugnat sig något efter sommaren.

– Jag vet inte om det är tillfälligheter och att många uppdrag har avslutats samtidigt eller om det är konjunkturen som vacklar. Samtidigt så utgörs 60–70 procent av vår affär av tvister och dessa har en tendens att öka i antal när konjunkturen viker, så jag känner ingen som helst oro för vår del.

Även Westerberg & Partners har uppgett en prognos för helåret 2019 där arvodesintäkterna beräknas landa på mellan 80 och 90 miljoner kronor. Inräknat Cirio uppgår de före detta Lindahl-delägarnas intäkter till mellan 340 och 350 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det gamla Stockholmskontoret. Enligt uppgift drog detta in omkring 40 procent av Lindahls totala arvoden, vilket under 2018 skulle motsvara 310 miljoner kronor. I ny regi har dessa alltså ökat med mellan 10 och 13 procent. Vad som hänt om verksamheten blivit kvar under Lindahls flagg går det givetvis bara att spekulera i, men mellan 2017 och 2018, det senaste räkenskapsåret för ett osplittrat Lindahl, växte firmans arvoden med 2,4 procent till 776 miljoner kronor.

Precis som Peter Näslund på DLA Piper ser dock varken David Frydlinger eller Malcolm Wiberg tillväxt som någon given målsättning.

– Givetvis vill vi växa, men det främsta motivet är att tillväxt är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Skapar vi värde för våra klienter så kommer efterfrågan på våra tjänster att öka och vi kommer att växa. Men jämför du exempelvis med ett telekombolag där det finns skalfördelar att göra genom att sprida de fasta kostnaderna på fler kunder, då är tillväxt i det närmaste ett självändamål. En advokatfirma saknar dessa skalfördelar, säger David Frydlinger.

På Westerberg & Partners har man dessutom gjort ett medvetet val för att minimera byråns fasta overhead-kostnader.

– Vi ska syssla med hjärnjuridik och inte kapacitetsjuridik. Bland våra totalt 37 anställda finns det bara tre icke-jurister och vi har outsourcat allt: administration, it, ekonomi och marknad. Vi ska vara Sveriges ledande byrå inom allt som rör immateriella tillgångar och tvister, punkt. Visst kommer vi nog växa lite, men jag ser inte att vi ska bli större än kanske ytterligare tio jurister, säger Malcolm Wiberg.

Tätnar i toppen

Advokatbyrå Arvodesintäkter senaste bokslut, Mkr Arvodesintäkter föregående bokslut, Mkr Tillväxt %
Mannheimer Swartling 1 245 1 200 4
Vinge 1 230 1 110 11
Lindahl* 776 758 2
Roschier** 596 577 3
Setterwalls 569 523 9
Wistrand 475 467 2
DLA Piper** 424 374 13
Gernandt & Danielsson** 422 383 10
Delphi 370 362 2
Cederquist 343 298 15

Noter:

* Splittrades efter bokslut

** Räkenskapsår18/18

De tio största advokatbyråerna.

I senaste numret av Affärsvärlden Affärsjuridik listas Sveriges 62 affärsjuridiska byråer. Ovan är de tio största. Hela listan och alla detaljer över branschen finns i Branschgenomgången som går att beställa från Affärsvärlden. Beställ den här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.