Calliditas rapporterar ökad förlust

Calliditas Therapeutics redovisar en högre förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Bolaget hade ingen omsättning under perioden.
Rörelseresultatet blev -104,9 miljoner kronor (-52,6).

Resultatet efter skatt blev -137,9 miljoner kronor (-50,1), och per aktie -2,77 kronor (-1,30).

Likvida medel uppgick till 1 396,9 miljoner kronor (805,1).

Bolaget tillkännagav i augusti förvärv av 62,7% i franska life science-bolaget Genkyotex. Affären är planerad att stänga i det fjärde kvartalet.

”Vi är väldigt glada över detta förvärv, som kompletterar vårt nuvarande och långsiktiga fokus på inflammatoriska sjukdomar. Förvärvet ger oss en plattform med antifibrotiska och antiinflammatoriska substanser med vilka vi kan fortsätta att adressera stora medicinska behov inom särläkemedelssjukdomar och tillhandahålla lösningar till patienter inom många olika terapeutiska områden”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

Efter kvartalets utgång, den 8 november, kom bolaget med besked om positiva topline-resultat från den viktiga fas 3-studien, NeflgArd.

”Detta är en extraordinär prestation och talar till hela teamets kollektiva expertis och engagemang. Det har inte funnits många, om några, terapeutiska fas 3-studier som framgångsrikt har helt och hållet utformat och genomförts av ett oberoende svenskt bolag under de senaste tio åren, så detta är verkligen en exceptionell prestation”, säger Renée Aguiar-Lucander.

Calliditas tänker härnäst sammanställa de regulatoriska registreringsdokumenten relaterat till NeflgArd och ansöka om accelererat godkännande hos FDA och villkorat godkännande hos EMA, vilket är planerat till Q1 respektive H1 nästa år.

Calliditas, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -104,9 -52,6
Nettoresultat -137,9 -50,1
Resultat per aktie, kronor -2,77 -1,30
Likvida medel 1 396,9 805,1 73,5%