Cargotec vänder tillbaka till vinst i tredje kvartalet

Finska industribolaget Cargotec redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan samtidigt som nettovinsten minskade. På sekventiell basis vände emellertid bolaget till positivt nettoresultat likt vad som beskrevs i den omvända vinstvarningen i september.
Omsättningen sjönk 13,8% till 777 miljoner euro (901).

Justerat rörelseresultat utföll på 56,6 miljoner euro (68,3), med en justerad rörelsemarginal på 7,3% (7,6). Bolaget uppger att kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar hjälpte lönsamheten.

Resultatet efter skatt blev 26,6 miljoner euro (29,7), en minskning med 10,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 euro (0,46), vilket innebär en minskning med 10,9% mot föregående år.

Orderingången landade på 740 miljoner euro (858), en minskning med 13,8% mot föregående år. Orderboken i slutet på perioden landade på 1 751 miljoner euro (2 251).

“Även i en ovanlig operativ miljö har Cargotecs strategiska inriktning visat sig vara rätt och ännu en gång lyckades vi uppnå ett rimligt resultat trots pandemisituationen. Utsikterna var fortfarande svaga i början av tredje kvartalet men återhämtningen i marknadsmiljön som startade efter april fortsatte så småningom under hela tredje kvartalet”, säger VD:n Mika Vehviläinen.

Cargotec, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 740 858 -13,8%
Nettoomsättning 777 901 -13,8%
Rörelseresultat, justerat 56,6 68,3 -17,1%
Rörelsemarginal, justerad 7,3% 7,6%
Nettoresultat 26,6 29,7 -10,4%
Resultat per aktie, EUR 0,41 0,46 -10,9%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här