Cellink köper finska Ginolis för 70 miljoner euro

Bioteknikbolaget Cellink förvärvar finska Ginolis, som är aktiva inom robotik och automatiserad diagnostik, för 70 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis. 40% av köpeskillingen betalas i nyemitterade B-aktier och resterande del kontant.
Cellink
”Med detta strategiska förvärv av Ginolis, fortsätter vi att realisera Cellinks vision inom biokonvergens och att skapa framtidens medicin genom att ta ett steg närmare patienterna och förbättra sjukvården runt om i världen. Ginolis avancerade robotik- och automationslösningar för diagnostik till medicinsk och diagnostisk industri kan integreras fullt ut i Cellinks befintliga erbjudande och anpassas efter befintliga och framtida kunders behov avseende arbetsflöden”, säger vd Erik Gatenholm i ett pressmeddelande.

Ginolis hade under 2020 en omsättning på 18 miljoner euro med en ebitda-marginal om 12%. Tillväxten i omsättning proforma för 2021 och bolagets tillväxttakt bedöms framöver att vara i linje med Cellinks finansiella tillväxtmål.

Förvärvet förväntas slutföras den 1 mars.