Chefsanalytiker: Inflationen kan bli mycket låg 2024 – om svenska kronan stärks

Om kronan fortsätter att stärkas kan inflationen rasa nästa år - tydligt under 2%. Det spår Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. "Då stärks bilden av att Riksbanken sänker räntan", säger han till Afv.
Chefsanalytiker: Inflationen kan bli mycket låg 2024 – om svenska kronan stärks - RIKSBANKEN
Nordeas Torbjörn Isaksson och Riksbanken. Foto: TT

På torsdag är det dags att bänka sig för veckans paradnummer: SCB:s rykande färska inflationssiffror för november månad. Nordea spår att KPIF faller till 3,8% från oktobers 4,2, i linje med Riksbankens prognos. Exklusive energi tror storbanken att siffran landar på 5,8%, vilket är något lägre än Riksbankens prognos. Stort fokus kommer att ligga på månadsförändringen, menar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

”Går vi tillbaka till oktober så var månadsförändringen på viktiga komponenter oväntat låg. Det tog Riksbanken fasta på och det var ett viktigt skäl till att de inte höjde räntan i november”, säger han.

Nu tror Isaksson däremot att månadsförändringen studsar upp i november.

”Men det är ingen fara på taket, den stora trenden är ändå att inflationen lugnar ned sig”, säger han. 

Åsikter om matpriserna går isär

Enligt den oberoende sajten Matpriskollen steg matpriserna med 0,2% under november. Det är en bild som Isaksson delar i stora drag.

”Vi gör en webbscraping av priserna på nätet och även enligt den är matprisförändringen nära noll.”

Mer oroande är det med tjänsteinflationen som fortfarande är hög, men inte ens där tror Torbjörn Isaksson på någon större dramatik.

”Alla indikatorer pekar på att den kommer att falla tillbaka framöver”, säger han.

Följa John med ECB

ECB-chefen Christine Lagarde.
ECB-chefen Christine Lagarde. Foto: Michael Probst/TT

Trots att Nordea tror på en klart dämpad inflationstakt framåt, räknar storbanken med att den första räntesänkningen från Riksbanken kommer först i september nästa år.

Vår inflationsprognos indikerar att Riksbanken inte har någon brådska med att sänka räntan. En viktig orsak till att Riksbanken väntas lätta på penningpolitiken är istället att ECB förväntas sänka räntan i juni, enligt vår prognos”, säger han.

Då Sverige har haft ett högre inflationstryck än övriga euro-området, bedömer han att Riksbanken sänker efter ECB, med ett par månaders fördröjning.

”Men med det sagt har ECB:s tongångar mjuknat och sannolikheten för en räntesänkning redan under första kvartalet nästa år har ökat. Då ökar även sannolikheten att Riksbanken sänker räntan tidigare än i september.”

Nästa räntebesked från ECB meddelas på torsdag.

Det som skulle ändra allt

Något som skulle kunna röra om i grytan är om kronan fortsätter att stärkas.

”Då skulle inflationen kunna bli mycket låg nästa år. Det tar ett tag innan växelkurseffekterna fullt ut slår igenom i konsumentpriserna. Men från mitten av nästa år och framåt skulle inflationen kunna bli tydligt under Riksbankens 2-procentsmål om kronan fortsätter att stärkas”, säger Isaksson.

Han vill inte säga hur mycket under och om det till och med skulle kunna handla om deflation.

Hur skulle Riksbanken agera om inflationen blir under 2%?

”Ja, i så fall stärks bilden av att Riksbanken sänker räntan.”

Han tillägger dock att effekterna kan dröja och att Riksbanken tills vidare kommer att förlita sig på ECB.

Kritiken mot Riksbanken

Torbjörn Isaksson har länge haft åsikter om Riksbankens penningpolitik.

”Jag har haft synpunkter på penningpolitiken ända sedan 2014/2015. Jag anser att Riksbanken har bedrivit en alldeles för expansiv penningpolitik de senaste 15 åren, inte minst i samband med pandemin”, säger han och fortsätter:

”Riksbanken agerade i huvudsak korrekt i pandemins akuta skede. Men problemet är att de fortsatte att stimulera därefter.”

Erik Thedéen Stefan Ingves
Riksbankenschef Erik Thedéen och hans företrädare Stefan Ingves. Foto: TT

Du tycker man var för sen med att agera?

”Ja, man stimulerade för mycket. Men det var bra att Riksbanken avvaktade nu i november. Och det är mycket som tyder på att Riksbanken har höjt klart.”

Hur djup tror du lågkonjunkturen blir nästa år? 

”Vi har en relativt dyster prognos för Sveriges ekonomi men även vår bedömning är en mjuklandning. Den avmattning som sker är från ett exceptionellt starkt läge och lågkonjunkturen blir därför inte särskilt djup ens i vår prognos.”

Storbanken räknar dock med att arbetslösheten fortsätter att ticka upp och toppar på 8,7% i mitten av nästa år.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.