Chefsekonom: Ett redan svårt läge – detta får inte ske

Det är mycket viktigt att undvika en situation där coronapandemin leder till stigande räntespreadar som får boräntorna att stiga samtidigt som också arbetslösheten går upp. Det skriver SBAB i sin rapport Boräntenytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

“Det är nu helt centralt att en situation undviks där både arbetslösheten och boräntorna stiger samtidigt. Det skulle inte vara en gynnsam utveckling för svensk ekonomi och bostadsmarknad i ett redan svårt läge”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

SBAB påpekar att normalt i en lågkonjunktur är boräntorna låga, vilket bidrar till att motverka prisfall på bostäder till följd av stigande arbetslöshet. Om coronapandemin istället skulle leda till kraftigt ökade riskpremier kan dock boräntorna gå upp samtidigt som också arbetslösheten gör det.

Robert Boije menar dock att det finns mildrande faktorer, som att hushållens boräntekostnader som andel av de disponibla inkomsterna är på historiskt mycket låga nivåer. Vid tidigare ekonomiska kriser – som den svenska 90-talskrisen – var bankernas kreditförluster på bolån dessutom små, och hushållens sparande är i dag betydligt större än vid ingången till 90-talskrisen

“Riksbankens redan aviserade åtgärder i form av bland annat stödköp av bostadsobligationer bör också bidra till att motverka att stigande riskpremier slår igenom fullt ut i stigande boräntor. Vid en förvärrad utveckling kan även reporäntan komma att sänkas”, säger Robert Boije.

SBAB:s egen huvudprognos i detta mycket osäkra läge är att bostadsräntorna förblir mer eller mindre stilla under det närmaste året och att de lite längre bundna räntorna sedan stiger svagt.

“Det finns både uppåt- och nedåtrisker i prognosen. Höjda riskpremier som inte fullt ut motverkas kan leda till stigande boräntor. Kraftiga motåtgärder från Riksbanken, inklusive en möjlig sänkning av reporäntan, kan istället leda till fallande boräntor”, säger Robert Boije.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här