Chefsekonom: Sverige går oväntat bra

Erik Penser Bankaktiebolag spår att den svenska bruttonationalprodukten, BNP, ökade med 3,6 procent under 2015. Det är 0,5 procentenheter mer än den globala tillväxten och nästan dubbelt så mycket som för OECD-ländernas +2,0 procent.

”Detta är första gången som jag har varit med om att den globala tillväxten överraskar negativt samtidigt som Sverige blir bättre än väntat”, säger bankens chefsekonom Sven-Arne Svensson vid presentationen av konjunkturprognosen på onsdagen.

I den förra prognosen från augusti spådde Penser att svensk BNP skulle öka med 2,8 procent 2015. Vanligtvis beror positiva överraskningar för svenskt vidkommande  på att varuexporten ökat till följd av en oväntat stark global tillväxt, vilket alltså inte var fallet för 2015.

Med ett överskott i bytesbalansen på cirka 6 procent, en relativt liten statsskuld jämfört med OECD, ganska låga underskott i offentliga finanser, en stark sysselsättningsökning och relativt hög sparkvot bland hushållen ”så undrar jag om inte Sverige blev världsmästare i ekonomi 2015”, säger Sven-Arne Svensson.

”Om det beror på regeringens politik, eller att regeringen inte lyckades få igenom sin budget låter jag vara osagt”, tillägger chefsekonomen.

Framöver väntas dock en beskedligare utveckling. BNP väntas växa med 3,0 procent 2016 och med 2,4 procent året efter, vilket är en blygsammare bedömning än flera andra prognosmakares.

Detta då tre faktorer som drev på tillväxten föregående år inte väntas ge ett lika stort positivt bidrag under innevarande. Det är tjänsteexporten, bygginvesteringar och bilförsäljningen – som tillsammans beräknas ha stått för cirka hälften av BNP-tillväxten.

”Jag tror inte att det här kommer att upprepas”, utfäster chefsekonomen. Detta då bilförsäljningen nu har toppat och bygginvesteringarna väntas hämmas på grund av kapacitetsbrist. Vidare beräknas väntade skattehöjningar under 2016-2017 på sammanlagt 70 miljarder kronor drabba hushållens köpkraft.

Trots detta tror ändå Erik Penser Bank att svensk tillväxt kommer att vara klart högre OECD-ländernas under de två kommande åren.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.