Clas Ohlsons förlust mindre än väntat

Hemfixarkedjan Clas Ohlson rapporterar minskad förlust under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. 


Omsättningen sjönk 5,7 procent till 1 643,5 miljoner kronor (1 742,2). Den organiska tillväxten var -2 procent. Försäljningen inom online steg 45 procent till 138 miljoner kronor (96). Dessa försäljningssiffror har tidigare meddelats den 15 maj.

Rörelseresultatet blev -40,9 miljoner kronor (-76,6).

Underliggande rörelseresultat var -31 miljoner kronor (-52).

Resultatet före skatt var -58,5 miljoner kronor (-76,9), analytikerkonsensus -68.

Resultatet efter skatt blev -46,5 miljoner kronor (-61,8), analytikerkonsensus -54.

Resultat per aktie hamnade på -0,73 kronor (-0,98).

Clas Ohlson föreslår noll kronor i utdelning (6,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -34,6 miljoner kronor (-327).

Likvida medel uppgick till 80,1 miljoner kronor (105,0).

Den totala försäljningen i maj minskade med 2 procent till 630 miljoner kronor (641). Den organiska tillväxten var 4 procent. Försäljningen online steg 68 procent till 61 miljoner kronor (36).

“Corona har hittills inneburit begränsade effekter på vår leveranskedja och vi känner oss trygga med varuförsörjningen inför sommaren. Bruttomarginalen stärktes under kvartalet till 39,9 procent att jämföra med 38,2 procent föregående år”, säger vd Lotta Lyrå i en kommentar.

Lotta Lyrå meddelar att man nådde målet för rörelsemarginal som sattes upp för ett par år sedan.

“Detta kvartal avslutar handlingsprogrammet CO100+. Rörelsemarginalen (exklusive IFRS 16) om 5,2 procent innebär att vi når det mål om 4-6 procent som kommunicerades i samband med lanseringen av vår tillväxtstrategi för två år sedan.”

Bolaget har sänkt kostnaderna.

“Enligt plan har vi sänkt den löpande kostnadsnivån i intervallet 225-250 miljoner kronor. En del av denna har successivt realiserats inom framför allt besparingar avseende indirekta inköp, lägre kostnader för varor för försäljning samt en effektivare organisation. Under verksamhetsåret 2020/21 kommer återstående cirka 150-160 miljoner kronor att realiseras. Detta tillsammans med fortsatt fokus på att växa online och försäljningen per kvadratmeter och kund kommer att hjälpa oss att nå vårt långsiktiga lönsamhetsmål om en rörelsemarginal om 6-8 procent”.

Anställda har permitterats

“Förutom att slutföra arbetet inom CO100+ har vi under kvartalet vidtagit ytterligare åtgärder för att möta konsekvenserna av coronapandemin. I april blev cirka 300 butiksmedarbetare tillfälligt permitterade, till följd av kortare öppettider och färre besökare. För närvarande berörs endast ett fåtal citybutiker samt butiker med betydande gränshandel. Vidare är cirka 200 tjänstemän sedan april tillfälligt deltidspermitterade fram till mitten av juni. Permitteringarna för denna grupp kommer inte att förlängas och bedömningen är att de inte återupptas efter semesterperioden. Förhandlingar med fastighetsägare om hyreslättnader pågår”, uppger chefen vidare.

Clas Ohlson, Mkr Q4-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 1 643,5 1 742,2 -5,7%
Rörelseresultat -40,9 -76,6
Resultat före skatt -58,5 -68 -76,9
Nettoresultat -46,5 -54 -61,8
Resultat per aktie, kronor -0,73 -0,98
Kassaflöde från löpande verksamhet -34,6 -327
Likvida medel 80,1 105,0 -23,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 6,26

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här