Commerzbank varnar för de stigande bostadspriserna i Europa

Bostadspriserna i EU utvecklas snabbt uppåt där 17 av länderna har upplevt en prisstegring på över fem procent under 2019, jämfört med året innan. Det skriver Commerzbank i en rapport.

Den tyska storbanken skriver att priserna är upp emot fem procent högre i de övriga EU-länderna och att endast Italien sticker ut med fallande bostadspriser.

På hemmamarknaden i Tyskland råder en fastighetsboom sedan 2010. Bostadspriserna steg under 2019 med cirka fem procent och baserat på egna modeller är bostadspriserna 15 procent högre än vad som går att rättfärdiga, varnar Commerzbank.

Fastighetsboomen är mest synlig i Ungern där bostadspriserna ökat 15 procent under 2019. Därefter följer Portugal, Luxemburg, Tjeckien och Kroatien med ökningar på cirka 9 procent.

Commerzbank pekar ut den europeiska centralbankens expansiva penningpolitik som orsak till utvecklingen, men tillägger att banken blivit varse och påpekat riskerna i en septemberrapport.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.