Daimler betalar 1,5 miljarder dollar i förlikning

Daimler och dess dotterbolag Mercedes-Benz USA ska betala 1,5 miljarder dollar till den amerikanska regeringen och Kalifornien för en förlikning kring anklagelserna om manipulering av utsläpp. De måste även korrigera de påverkade bilarna.
Enligt anklagelserna ska Daimler ha nyttjat mjukvara för att kringgå utsläppstester och sålt 250 000 bilar som inte var godkända enligt delstatliga och federala lagar.

Daimler är även under utredning i Tyskland efter civila stämningar som menar att deras bilar släpper ut mer än marknadsfört.