Danska varningen – förhöjd risk för boprisfall

Danska bostadspriser har stöttats av fallande och negativa låneräntor. Därmed kvarstår bilden av en förhöjd risk för prisfall. Det framgår av den danska finansmyndigheten, Finanstilsynets, halvårsvisa stabilitetsrapport.

I allmänhet bedöms den ekonomiska riskbilden fortsatt domineras av lågräntemiljön och medföljande låga riskpremier.

Finanstilsynet konstaterar att utsikterna pekar mot en lång period med låga räntor. Detta pressar finansiella verksamheters möjlighet till att skapa avkastning åt kunder och investerare.

“Det finns därför en risk att verksamheterna tar mer risk för att kompensera för låg förväntad avkastning”, skriver myndigheten.

En annan risk för finansverksamheter och dess kunder är att räntor plötsligt och kraftigt stiger, exempelvis som en följd av en global lågkonjunktur.

Såväl ett scenario med ihållande låga räntor som en miljö med kraftigt stigande räntor utgör risker jämfört mot om räntor och riskpremier gradvis normaliseras, heter det vidare.

“De finansiella verksamheterna bör därför förhålla sig till bägge dessa”, skriver Finanstilsynet angående de potentiella riskfaktorerna.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.