Danske Bank föredrar cykliska aktier i närtid

Danske Banks främsta fokus i närtid är cykliska aktier och marknader som de väntar sig kommer att gynnas mest av en starkare konjunktur, det skriver skriver bankens seniora strateg Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Danske Banks Maria Landeborn.
Danske Banks Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

Långräntorna har stigit rejält den senaste veckan och ränteuppgången beror på en förväntning på starkare tillväxt i takt med att restriktionerna lyfts, parat med finanspolitiska stimulanser och stigande inflationsförväntningar, som är en drivkraft för aktier och högriskobligationer, skriver Maria Landeborn i stt veckobrev.

Banken spår att räntorna klättrar vidare uppåt och att tioåriga amerikanska statsräntan avslutar året på 1,7%.

”[Det är] viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande, och i takt med att återhämtningen fortsätter kan marknaden komma att börja prisa in en åtstramning, vilket i sin tur kan leda till ökad volatilitet på börsen. Slutsatsen blir att samtidigt som vi bedömer att räntorna stiger av rätt anledning, så kan högre räntor leda till större kursrörelser på aktiemarknaden framöver”, skriver Maria Landeborn.

De högre räntorna innebär också att framtida kassaflöden från aktier blir mindre värda idag, vilket främst komma att påverka högt värderade tillväxtbolag. Danske Bank har därför i sin allokering därför tagit ner amerikanska aktier, där tillväxtbolag väger tungt, till neutral vikt.

Att cykliska aktier väntas gynnas mest av en starkare konjunktur har lett till en uppgradering av Europa till neutral vikt från undervikt.

Sett till sektorer är det övervikt mot industri och material, som förväntas gynnas av både en starkare tillväxt och högre räntor, som gäller,

Dessutom behålls en övervikt i IT-sektorn, som även om den har en hög andel tillväxtbolag , kan ses gynnas av starkare konjunktur.