Danske Bank höjer vinstprognosen för 2020

Danske Bank höjer vinstprognosen för 2020 till mellan 4 och 4,5 miljarder danska kronor samt förmedlar preliminära siffror för det tredje kvartalet, enligt ett pressmeddelande.
I samband med halvårsrapporten meddelades det att man siktade på ett nettoresultat om minst 3 miljarder danska kronor.

Den höjda vinstprognosen baseras på generellt förbättrad utveckling på de finansiella marknaderna, kontinuerliga framsteg inom den underliggande verksamheten samt lägre kostnader.

Vad avser det tredje kvartalet väntar man sig en nettovinst om cirka 2,1 miljarder danska kronor. De totala intäkterna väntas bli 10,5 miljarder danska kronor. Generellt är kreditkvaliteten stabil, med nedskrivningar om cirka 1 miljard danska kronor i kvartalet.