Danske Bank ser corona-boom för trävarusektorn

Trävarusektorn har sett en av de kraftigaste prisökningarna på 70 år och Danske Bank räknar med att priserna fortsätter uppåt rejält under andra kvartalet.
Virke, skog
Foto:TT

Den nuvarande prisutvecklingen på trävaror kan bli den högsta på 70 år, skriver Danske Bank i nyhetsbrevet ”Skog och Ekonomi”. Någon konjunkturvändning syns heller inte innan vintern.

”I dag upplever sågverken det omöjligt att mätta marknaden. Samtidigt som branschen gläds åt utvecklingen så finns det en oro för att denna boom kan följas av en snabb och brant vändning”, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

I Sverige har trävarupriserna stigit med drygt 50% och Danske Bank menar att priserna kan fortsätta öka med uppemot 30% under det andra kvartalet.

Banken skriver även att den höga efterfrågan har lett till starka rörelsemarginaler för sågverksamheten för exempelvis Södra, Holmen och SCA.

Samtidigt skriver Danske Bank att värdeökningen på skogsmark är kraftigt underskattad. Enligt försäljningsstatistik har snittfastigheten ökat med 147% mellan 1995 till 2017. Men den faktiska värdeökningen på skogsfastigheter hela 172%.