Danske Bank: USA:s rapportsäsong har startat starkt

Av de S&P 500-bolag som hunnit rapportera har vinsterna så här långt kommit in 14,7% över förväntan, skriver Danske Banks Maria Landeborn.
Danske Banks Maria Landeborn, börsoro
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

I Sverige är höstens rapportsäsong ännu i sin linda, men i USA har rapportsäsongen tagit fart. Danske Banks seniora strateg och sparekonom Maria Landeborn skriver i sitt veckobrev att 8% av S&P 500-bolagen har rapporterat, och att vinsterna så här långt är 14,7% högre än väntat. Främst anses bankerna ha bidragit positivt.

” Cykliska sektorer som material, industri och finans väntas rapportera störst procentuella vinstökningar under kvartalet, men de drabbades å andra sidan hårdast av krisen förra året och har därmed fortfarande hjälp av lättare jämförelsetal”, skriver Maria Landeborn.

Experterna om höstens rapportsäsong: Läge att spänna fast säkerhetsbältet

Danske Bank har en övervikt i amerikanska aktier då den höga andelen strukturell tillväxt och kvalitetsbolag ses som attraktiv mot bakgrund av lägre tillväxt och risker såsom osäkerheten kring smittspridningen i vinter.