KI: Då tar återhämtningen fart igen

Den andra smittvågen innebär att återhämtningen tillfälligt byts under det fjärde kvartalet, skriver Konjunkturinstitutet i sin nya prognos.
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef KI.

Den svenska ekonomin återhämtade sig mer än väntat under det tredje kvartalet, men den andra vågen av smittspridning innebär att återhämtningen under det fjärde kvartalet bryts, skriver KI i nya prognosen i Konjunkturläget.

Återhämtningen väntas dock ta fart igen under det andra kvartalet i och med den nära förestående massvaccineringen.

Den svenska BNP-tillväxten, marknadspris, väntas i år landa på -2,8%, jämfört med -3,4% från slutet av september. Nästa år ses en tillväxt på 3,2%, ner från 3,6%.

Lågkonjunkturen väntas dock förbli djup under hela 2021 och arbetslösheten i genomsnitt uppgå till 9%.

Den svenska exportindustrin ser samtidigt ut att klara sig relativt väl, menar KI. Varuexporten utvecklades fortsatt positivt i oktober. och exportorderingången har repat sig sedan i våras. Svensk exportmarknad, väntas, efter att ha fallit med nära 10% 2020, växa med drygt 5% per år 2021–2022. Det är i första hand exporten som är dragloket i konjunkturåterhämtningen, skriver man och pekar på att det 2021 är framför allt är varuexporten som ökar snabbt,  och att tjänsteexporten tar rejäl fart först 2022.

Jämfört med tidigare konjunktursvackor har nedgången i investeringar varit mild men för helåret sjunker ändå investeringarna med 1,5 procent. Med finanspolitiken och låga räntor i ryggen väntas investeringarna växa med 3,0% 2021 och 3,4% 2022, vilket ger ett betydande bidrag till BNP-tillväxten.

”Trots den mycket expansiva finanspolitiken i år för att stödja ekonomin under pandemin och rekordstora budgeterade ofinansierade åtgärder för 2021 är de offentliga finanserna fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak skulle utvecklas betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande ett stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare offentliga medel 2021”, skriver KI.