Det klirrar av köplust

Kreditkrisen påverkar de svenska affärsbyråerna, men mindre än förväntat. Förvärvsaktiviteten är fortsatt hög. När riskkapitalisterna tvekar kompletteringsköper i stället industribolagen. Finansieringen är lite trögare att få igenom men det ökar snarare behovet av rådgivarnas tjänster.

Det ser ut bli ett bra år för de svenska affärsbyråerna, till skillnad från de engelska och amerikanska branschkollegorna, vars delägare nu vittnar om att sämre tider stundar. Det som håller uppe de svenska byråernas verksamhet är förvärvsmarknaden. Där är aktiviteten fortsatt hög, även om aktörerna och affärerna ser lite annorlunda ut än tidigare.

Richard Åkerman, delägare i Setterwalls advokatbyrå, berättar.

– Det är framför allt i mellanskiktet som den riktigt stora aktiviteten är, även om det varit ett par stora affärer som Vin & Sprit, men det är förmodligen engångsföreteelser, säger han. Katarina Nordblom Åhlborg, managing partner på Bird & Birds svenska kontor är inne på samma linje.

– Vi ser fortfarande stor aktivitet, framför allt bland små och medelstora företag utanför börsen, säger hon. Lite mer pessimistisk är Cederquists managing partner Jens Tillqvist. – Aktiviteten inom förvärv har mattats, slår han fast. Industriella aktörer är visserligen fortfarande aktiva, enligt Jens Tillqvist, men riskkapitalisternas neddragna tempo påverkar ändå antalet transaktioner på marknaden. Katarina Nordblom Åhlborg håller med om att riskkapitalisterna intar en mer avvaktande hållning i dag än tidigare men hon menar samtidigt att det finns gott om andra köpare.

– De så kallade bolt-on-förvärven, kompletteringsförvärven, inom industrin blir allt fler och vi tror att konsolideringar och omstruktureringar kommer att stå för en stor del av marknadsaktiviteterna även det kommande året, säger hon. Det som, enligt advokaterna, framför allt förändrats till följd av kreditkrisen är tempot. Affärerna tar längre tid att genomföra, dels därför att riskkapitalbolagen inte är lika på hugget som tidigare men även därför det är svårare att få igenom finansieringen.

– Det vi ser är i dag är att svenska banker är med och finansierar fler affärer än tidigare men det tar lite längre tid än tidigare att få allt klart, säger Richard Åkerman. Det är också, enligt honom, betydligt svårare än tidigare att få bindande lånelöften. Det gör att advokaterna i dag, återigen, får skriva bud med förbehåll om att finansieringen går att ordna. För något år sedan ansågs sådana villkor vara passé. Ett annat område som fortfarande genererar många uppdrag för affärsadvokaterna är utköp från börsen.

– Intresset för utköp har framför allt tilltagit bland sådana aktörer som tidigare ägnade börsen mer begränsad uppmärksamhet, säger Jens Tillqvist. Setterwalls var nyligen rådgivare till styrelsen i Boss Media i samband med budet till aktieägarna och processen för potentiella budgivare före budet. När det gäller nya noteringer är det betydligt svalare. – Iskallt, säger Richard Åkerman. Katarina Nordblom Åhlborg håller inte riktigt med.

– Bird & Bird har just slutfört en notering och vi har förfrågan om fler, så intresse finns fortfarande, säger hon. Vilket bolag det handlar om som i dagsläget är på väg in på börsen kan hon dessvärre inte avslöja eftersom det ännu inte är officiellt när artikeln skrivs. I sämre tider brukar antalet tvister öka då företagen blir mer benägna att bråka om avtalsvillkor och leveranser än när i goda tider. Så långt har det ännu inte gått, enligt Katarina Nordblom Åhlborg.

– Nej, det tar säkert åtta till tolv månader av allvarlig finansiell oro innan man ser sådana tendenser, säger hon. Jens Tillqvist tror dock att vi kommer att få se en del tvister omkring företagsöverlåtelser framöver. Richard Åkermans hetaste tips om vi tittar djupt in i kristallkulan är att vi framöver får se betydligt fler bolag från länder som Indien, Kina och Ryssland som köper svenska företag. Förhoppningsvis anlitar de svenska advokatbyråer.

MARGARETA LEVANDER

redaktion@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.