Detaljhandelsförsäljningen ökade mer än väntat

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,4% i januari jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal, visar siffror från SCB.
Kortbetalning
Foto: Isabell Höjman/TT

Jämfört med motsvarande månad 2020 ökade detaljhandelns försäljningsvolym i januari med 3,1% i kalenderkorrigerade tal, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,6%.

Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8% medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget sjönk med 1,6%.

Under den senaste tremånadersperioden, november till januari, var detaljhandelns kalenderkorrigerade och säsongsrensade försäljningsvolym 0,2% högre än i närmast föregående tremånadersperiod. Sällanköpsvaruhandeln steg med 0,3% och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget sjönk med 0,2%.