Deutsche Bank: Detta ska lyfta Boliden-aktien

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens defensiva egenskaper underskattas av marknaden, hävdar Deutsche Bank, som höjer sin riktkurs för aktien till 260 kronor från 240 kronor med upprepad köprekommendation.

Till de defensiva egenskaperna räknar banken att guld och silver står för omkring en fjärdedel av intäkterna på gruvsidan, medan de kontracykliska smältverksdelen väntas bidra med över en tredjedel av nästa års rörelseresultat. Därtill är valutaexponeringen gynnsam.

”Bolagets exponering mot den svenska kronan innebär en väsentlig ’hedge’ om dollarn skulle stärkas ytterligare och råvarupriserna falla”, skriver analytikern.

Till aktiens fördelar räknar banken också en stark balansräkning som bör medge en fortsatt god direktavkastning.

På minussidan noterar Deutsche Bank att förtroendet från investerarkollektivet ännu inte helt hämtat sig sedan Boliden i samband med niomånadersrapporten 2018 flaggade för en rejäl ökning av investeringsnivåerna (capex) för 2019.

”Vi menar dock att kapitalmarknadsdagen tidigare i år gav ett tillräckligt ramverk för framtida capex”, menar analytikern, som tror på en capex-prognos om cirka 7 miljarder kronor för 2020.

Inför det tredje kvartalets rapport väntar Deutsche Bank stabil produktion vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare och att prisuppgångar för ädelmetaller och nickel ska kompensera för de något svagare koppar- och zinkpriserna. Ny guidning för metallhalterna vid gruvorna Aitik, Garpenberg och Kevitsa ligger också i korten, enligt Deutsche Bank.

Boliden stängde till kursen 246:90 kronor på måndagen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.